Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42)

 

Drodzy Czytelnicy!

Nie lękajmy się, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w nasze życie, przyjmijmy Go jak przyjaciela, z ufnością: On jest życiem!

Jeśli dotąd byliśmy od Niego daleko, zróbmy mały krok – przyjmie nas z otwartymi ramionami. Jeśli jesteśmy obojętni – zaryzykujmy: nie rozczarujemy się.

Jeśli zdaje się nam, że trudno za Nim iść, nie lękajmy się, powierzmy się Mu, bądźmy pewni, że On jest blisko nas, jest z nami i obdarzy nas pokojem, którego szukamy, i siłą, byśmy żyli tak, jak On chce.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy Zespół Redakcyjny

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy Ochotniczych Hufcach Pracy informuje,
że prowadzi rekrutację  do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.
Projekt jest skierowany do osób:

·         w wieku 18-24 lata,

·         niepracujących

·         nieuczących się.

W ramach projektu

 

Przemyśl, 4.04.2019 r.

 

Czcigodny Księże Proboszczu

 

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE

Przemyskie Pola Nadziei

 

Otwórz swe serce na hospicjum