Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka

na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Październik 2019

Boże Ojcze,

Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,

po zmartwychwstaniu

powierzył swoim uczniom misję:

„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.

Ty nam przypominasz, że przez chrzest

zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,

byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,

aby misja powierzona Kościołowi,

wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,

mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby

niesienia światu życia i światła.

Spraw, byśmy tak działali,

aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością

i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,

który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

przez wszystkie wieki wieków.

AMEN

 

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca

 

do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie