Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

ZARZĄDZENIE

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!

Drodzy Diecezjanie,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W imieniu Archidiecezji Przemyskiej serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym, w ramach którego omówiliśmy planowaną ofertę kulturalno-edukacyjną oraz rozwiązania projektowe w ramach rewitalizacji Pałacu w Maćkowicach.
 

Proszę o wypełnienie ankiety LINK DO ANKIETY, który zawiera szczegółową rozpiskę planowanej inwestycji i nowego programu kulturalno-edukacyjnego. 

 Prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi działaniami i dokonanie oceny kilku tych, które są dla Pana/i najważniejsze.  Dzięki temu będziemy mogli ostatecznie uszczegółowić zakres planowanych prac.Bóg zapłać!

 

Ks. Jakub Kruczek 

Dyrektor Domu.