Słowa powołania

Drodzy bracia i siostry!

Drodzy Parafianie!

Na ten czas nakazanej samotności podczas tegorocznych Świąt Zmartwychwstanie Pańskiego życzymy pokoju i ufności, oraz niezachwianej wiary w słowa naszego Pana: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27). „Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (por. Mt 28,20), „a w moich ranach jest wasze zdrowie” (por. Iz 53,5).

 

Duszpasterze i Zespół Redakcyjny „Szafarki Łask”

WIELKI CZWARTEK

18:00

WIELKI PIĄTEK

18:00

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA

20:00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

6:00

7:30  7:30 

9:45 9:45

11:30 11:30

13:00

15:00

Kolorem czerwonym oznaczono Nabożeństwa w kościele.