3 lutego w archikatedrze przemyskiej rozpocznie się kurs przedmałżeński. Będzie trwał przez okres trzech tygodni. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątku od godziny 19:00. Osoby, którzy planują zawarcie małżeństwa zachęcamy do udziału w tych spotkaniach.

W tym szczególnym czasie

kiedy Bóg przez Osobę swojego Syna wkracza w nasze życie,

aby pośród tego, co najbardziej zwyczajne, razem z nami przemierzać drogi codzienności,

życzymy Wszystkim Parafianom i Dostojnym Gościom wszelkich darów

i łask, którymi obdarza przychodzący na ziemię Zbawiciel.

Niech Ten, który na drodze uniżenia, ogołocenia i ubóstwa „wzbogaca we wszystko”

daje odwagę, radość i pokój serca w świadczeniu o Słowie Życia

i podążaniu drogami Ewangelii.

Wiech Maryja wskazująca jak nieść i zachowywać światło wiary,

uprasza potrzebne łaski i moce na każdy dzień Nowego 2020 Roku.

 

Z darem modlitwy

duszpasterze

 Oto wielka tajemnica wiary!

 

Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami[1]. W ten sposób prorok Izajasz zapowiedział wielką procesję narodów na świętą Górę Syjon, która ma stać się centrum przyszłego Królestwa Bożego, realizowanego w Kościele. Ten fragment z Księgi Izajasza, czytany każdego roku w pierwszą niedzielę Adwentu, ma nam uświadamiać potrzebę podejmowania, ciągle na nowo, wysiłku zmierzającego do poznania Bożego planu zbawienia. W nowym roku duszpasterskim, który dziś rozpoczynamy, możemy interpretować to wezwanie jako zachętę do kontemplacji Eucharystii.

„Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie