7:30

Dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Zygmunta i Stanisławy, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

Za parafian.

 

 

9:45

+ Józef Balicki (int. od żony).

 

 

11:30

+ Jan Kózka w 10 rocznicę śmierci.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 8 czerwca 2020 r.

17:45

+ Stanisław i Stanisława Piejkowie.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od Adrianny i Piotra z dziećmi z Bielska-Białej).

 

 

WTOREK – 9 czerwca 2020 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od brata Michała z rodziną).

 

 

ŚRODA – 10 czerwca 2020 r.

17:45

Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w czyśćcu cierpiącym o pokój wieczny dla nich.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od brata Józefa z rodziną).

 

 

CZWARTEK – 11 czerwca 2020 r.

7:30

+ Jan Kazimierz Wąsik (int. od Sołtysa i Rady Sołeckiej).

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

10:00

++ Zofia (7. rocz. śmierci) i Adolf Dratwowie.

 

 

PIĄTEK – 12 czerwca 2020 r.

17:45

Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w czyśćcu cierpiącym o pokój wieczny dla nich.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od żony Władysławy).

 

 

SOBOTA - 13 czerwca 2020 r.

17:45

Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w czyśćcu cierpiącym o pokój wieczny dla nich.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od córki Małgorzaty).

 

 

NIEDZIELA – 14 czerwca 2020 r.

7:30

++ Andrzej i Danuta Ruśnicowie.

 

 

9:45

+ Antoni Balicki (int. od żony).

 

 

11:30

++ Waleria i Antoni Kuraszowie.

 

 

13:00

Za dzieci komunijne i ich rodziny.

 

 

W niedziele kolorem czerwonym oznaczono Msze Święte w kościele