7:30

++ Andrzej i Danuta Ruśnicowie.

 

 

9:45

+ Antoni Balicki (int. od żony).

 

 

11:30

++ Waleria i Antoni Kuraszowie.

 

 

13:00

W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 15 czerwca 2020 r.

17:45

Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo na czas egzaminów końcowych dla uczniów kl. VIII.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od synów Andrzeja i Piotra).

 

 

WTOREK – 16 czerwca 2020 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

19:00

++ Stanisław Figiela, oraz Bronisława i Paweł Koniuszowie (int. od rodziny Koniuszych z Rokietnicy).

 

 

ŚRODA – 17 czerwca 2020 r.

17:45

+ Jan Wąsik (int. od Kręgu Domowego Kościoła).

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od Kluzów i Michalskich).

 

 

CZWARTEK – 18 czerwca 2020 r.

17:45

+ Stanisław Baran (int. od kolegów).

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od sąsiadów Szozdów).

 

 

PIĄTEK – 19 czerwca 2020 r.

17:45

Dziękczynna za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Michaliny.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od rodziny Renaty Rodzeń).

 

 

SOBOTA - 20 czerwca 2020 r.

17:45

O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

19:00

++ Albina (15. rocz. śmierci), Jana i Stanisława Pudłowie.

 

 

NIEDZIELA – 21 czerwca 2020 r.

7:30

+ Janusz Szabaga – Wójt Gminy Żurawica w l. 1993–1998; 2008–2014 (int. od Sołtysa).

 

 

9:45

++ Władysław (2. rocz. śmierci) i Józefa Kuczerepowie, oraz Anna, Józef i Tadeusz Wałczykowie.

 

 

11:30

++ Janusz Drapała, Jadwiga i Stanisław Ziębowie, oraz Helena i Stanisław Marcinowscy.

 

 

W niedziele kolorem czerwonym oznaczono Msze Święte w kościele