7:30

++ August i Agata, oraz Witold Szpytmanowie.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

O szczęśliwy poród i zdrowie dla matki i dziecka.

 

 

9:45

+ Helena i Antoni, oraz Zdzisław Szozdowie.

 

 

11:30

++ Aniela, Józef i Marian Kmiotkowie, oraz Janusz Giżyński.

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 1 czerwca 2020 r.

7:30

 

 

 

17:45

1) O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

2) + Jan (5. rocz. śmierci), Katarzyna i Wincenty Piejkowie.

 

 

19:00

Dziękczynna za osobę Św. Ojca Pio w 133. rocznicę urodzin (int. od czcicieli).

 

 

WTOREK – 2 czerwca 2020 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od wnuków Sebastiana i Bartka z Rodzinami).

 

 

ŚRODA – 3 czerwca 2020 r.

17:45

1) + Arkadiusz Podolak.

2) Za dusze w czyśćcu cierpiące, a przez ich wstawiennictwem w pewnej intencji.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela.

 

 

CZWARTEK – 4 czerwca 2020 r.

17:45

O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla ks. moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od córki Elżbiety i Piotra Zająców).

 

 

PIĄTEK – 5 czerwca 2020 r.

17:45

O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla ks. moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od córki Barbary z synem Marcinem).

 

 

SOBOTA - 6 czerwca 2020 r.

17:45

O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla ks. moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

 

 

19:00

+ Stanisław Figiela (int. od Pawła Figieli z Rodzinami).

 

 

NIEDZIELA – 7 czerwca 2020 r.

7:30

Dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Zygmunta i Stanisławy, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

Za parafian.

 

 

9:45

+ Józef Balicki (int. od żony).

 

 

11:30

+ Jan Kózka w 10 rocznicę śmierci.

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

W niedziele kolorem czerwonym oznaczono Msze Święte w kościele