7:30

Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym o pokój wieczny dla nich.

 

 

7:30

Dziękczynna w 40. Rocznicę urodzin Marioli, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej (int. Od Eli).

 

 

9:45

+ Bronisław Bar.

 

 

9:45

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

11:30

O Szczęśliwą operację i rychły powrót do zdrowia dla Antoniego.

 

 

13:00

Dziękczynna za wszelkie otrzymane dary, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Joanny w dniu imienin i urodzin od kochającego męża.

 

 

15:00

+ Zdzisław Kiljan.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 25 maja 2020 r.

17:45

1) Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym o pokój wieczny dla nich.

2) + Joanna Siara

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

WTOREK – 26 maja 2020 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

ŚRODA – 27 maja 2020 r.

17:45

1) O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla ks. moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej N.P. dla Sióstr Karmelitanek.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

CZWARTEK – 28 maja 2020 r.

17:45

Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym o pokój wieczny dla nich.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

PIĄTEK – 29 maja 2020 r.

17:45

O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla ks. moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

SOBOTA - 30 maja 2020 r.

7:30

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

18:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

NIEDZIELA – 31 kwietnia 2020 r.

7:30

++ August, Witold i Agata Szpytmanowie.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

O szczęśliwy poród i zdrowie dla matki i dziecka.

 

 

9:45

++ Helena i Antoni, oraz Zdzisław Szozdowie.

 

 

11:30

++ Aniela, Józef i Marian Kmiotkowie, oraz Janusz Iżyński.

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

W niedziele kolorem czerwonym oznaczono Msze Święte w kościele