7:30

Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym o pokój wieczny dla nich.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

++ Andrzej i Paulina Gawłowie.

 

 

9:45

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

11:30

+ Karolinka Matusz (11. rocz. śmierci).

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

13:00

++ Krystyna i Wojciech Kondraciuk–Janda.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 18 maja 2020 r.

17:45

O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla ks. moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

WTOREK – 19 maja 2020 r.

17:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie

2) + Alicja Gawlak z d. Drozd (int. od córki i rodzeństwa z rodzinami w drugą miesięcznicę śmierci).

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

ŚRODA – 20 maja 2020 r.

17:45

Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym o pokój wieczny dla nich.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

CZWARTEK – 21 maja 2020 r.

17:45

+ Stanisław Baran (int. od żony).

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

PIĄTEK – 22 maja 2020 r.

17:45

O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla ks. moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

SOBOTA - 23 maja 2020 r.

7:30

+ Maria i Franciszek Kudrowie.

 

 

18:00

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

NIEDZIELA – 24 kwietnia 2020 r.

7:30

Za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym o pokój wieczny dla nich

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

+ Bronisław Bar.

 

 

9:45

+ Antoni Szozda – greg. (int. od wszystkich wnuków).

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

W niedziele kolorem czerwonym oznaczono Msze Święte w kościele