Przemyśl, 17 marca 2019 r. 

  LIST PASTERSKI

Metropolity Przemyskiego na II Niedzielę Wielkiego Postu 2019

Nawrócenie – przemiana życia w mocy Bożego Ducha

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA

NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2019 r.

 

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8)

 

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Przemyśl, 2 grudnia 2018 r.

 

  

      

 

W mocy Bożego Ducha

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21,28).

 

DUCH ŚWIĘTY PRZYNAGLA NAS

 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!