Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.  Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. (Mk 1,12-13)

Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27)

 

 

Niespokojni Nadzieją to działająca przy Bractwie Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski na Jasnej Górze i pod patronatem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, grupa dla panien w wieku od 25 do 40 lat, a także kawalerów w wieku od 25 do 45 lat pragnących znaleźć” dobrego męża i dobrą żonę oraz zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Opiekę nad grupą sprawują o. Roman Wit OSPEE oraz starsza bractwa – Maria Emanuel Dziemian.