W związku z decyzją Stolicy Apostolskiej o beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 na Palcu Józefa Piłsudskiego w Warszawie pod przewodnictwem kard. Angelo Becciu, delegata papieskiego, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zachodzi potrzeba, by dla usprawnienia Uroczystości podjąć już teraz pewne działania organizacyjne.

W nawiązaniu zatem do prośby kard. Nycza, proszę:

– Osoby, które zamierzają uczestniczyć w beatyfikacji w Warszawie o zgłaszanie się do ks.  proboszcza najpóźniej do 16 marca br.

– Księży proboszczów o przekazanie zbiorczych danych do ks. dziekana, aby podczas najbliższego spotkania Księży dziekanów, które odbędzie się 18 marca br. można było złożyć zamówienie kart wstępu na uroczystość.

– Księży dziekanów proszę o uzgodnienie z proboszczami z dekanatu zorganizowania ewentualnego wspólnego wyjazdu i zamówienia także kart parkingowych.

Z wyrazami szacunku w Panu

ks. Bartosz Rajnowski, kanclerz