Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i rozbudowy Pałacu w Maćkowicach, a także poszerzenia oferty działań edukacyjno-kulturalnych!

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy troszczą się o rozwój swojego regionu
w zakresie polepszenia dostępu do oferty kulturalnej w gminie Żurawica do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym modernizacji i rozbudowy Pałacu w Maćkowicach, a także planowanych działań edukacyjno-kulturalnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14.02.2020 o godzinie 18.00

Miejsce spotkania konsultacyjnego: Sala w Kaplicy na Woli Maćkowskiej

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania konsultacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: Ks. Jakub Kruczek-783810058

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, które dają możliwość wpływu na ostateczny kształt projektowanego budynku Pałacu w Maćkowicach, a także propozycji wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturowej, w tym także do mniejszości narodowych i grup wykluczonych.

Liczymy na Państwa aktywny udział w procesie konsultacji społecznych.

 

Planowane przedsięwzięcie jest realizowane celem udziału w konkursie o pozyskanie funduszy norweskich z programu „Kultura” Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Pałacu w Maćkowicach i przywrócenie mu funkcji kulturalno – społecznych.