22 marca 2019 r., godz. 21:00

W oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela towarzy­szy nam Duch Święty. Prośmy Go aby rozświetlił nasze ciem­ności, które przeszkadzają nam dostrzec Jezusa w drugim człowieku. Ufamy, że otwierając nasze serca na działanie Ducha Ożywiciela, Pan przyjdzie i umocni nas swoim pokojem, byśmy mogli nieść Go wszędzie tam, gdzie panuje mrok, smutek i cierpienie.

Na przeżywanie Tajemnicy przyj­ścia na ziemię Zbawiciela, składamy najlepsze życzenia.

Pochylając się nad żłóbkiem Bożej Dzieciny w dziękczynieniu za niepojętą Miłość Zba­wiającego Boga życzymy głębokich duchowych przeżyć. Niech pokój i światło płynące z Betlejemskiej Groty przepełniają każdą chwilę Waszego życia.

Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w pokoju serca i ra­dości, oraz niezachwianej wiary i nadziei w każdym dniu Nowego 2019 Roku

życzy Zespół Redakcyjny „Szafarki Łask"

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Kalwarii Pacławskiej
– dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski

 

Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się…