7:30

+ Tadeusz Maczuga.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane przez Wojciecha, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo (intencja od kochającej żony).

 

 

9:45

++ Zbigniew Figiela, oraz Bronisława i Paweł Koniuszowie.

 

 

11:30

O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla syna Marka.

 

 

11:30

Dziękczynna w 35. rocznicę ślubu Elżbiety i Roberta z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata.

 

 

13:00

+ Siostra Euzebia.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 27 kwietnia 2020 r.

17:45

1) Za zmarłych polecanych z ,,Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym”, o pokój wieczny dla nich.

2) O dar zdrowia dla Elżbiety i Boże wsparcie w trudnych chwilach choroby.

 

 

WTOREK – 28 kwietnia 2020 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

ŚRODA – 29 kwietnia 2020 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie

 

 

19:00

++ Maria i Władysław Koniuszowie.

 

 

CZWARTEK – 30 kwietnia 2020 r.

17:45

O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla ks. moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 1 maja 2020 r.

17:45

Dziękczynna za dar życia i chrztu, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i serdeczną przyjaźń z Panem Jezusem.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda (int. od wszystkich wnuków).

 

 

SOBOTA - 2 maja 2020 r.

7:30

 

 

 

17:45

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

19:00

+ Antoni Szozda (int. od wszystkich wnuków).

 

 

NIEDZIELA – 3 kwietnia 2020 r.

7:30

+ Żmuda Aleksander.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

Za parafian.

 

 

9:45

+ Antoni Szozda (int. od wszystkich wnuków).

 

 

11:30

++ Tadeusz Królikiewicz (11. rocz. śmierci), oraz Kazimiera i Bronisław Koniuszowie.

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

W niedziele kolorem czerwonym oznaczono Msze Święte w kościele