7:30

Dziękczynna w 2. rocznicę urodzin Oliwi, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

 

9:45

++ Maria i Władysław Koniuszowie.

 

 

11:30

++ Jan Tereszkiewicz, oraz Ludwika i Stanisław Wawrowie.

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 20 kwietnia 2020 r.

17:45

1) O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

2) Za zmarłych polecanych z ,,Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym”, o pokój wieczny dla nich.

 

 

WTOREK – 21 kwietnia 2020 r.

17:45

1) + Eugenia Juszczyńska w 6. rocz. śmierci (int. od Wiesława).

2) Za zmarłych polecanych z ,,Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym”, o pokój wieczny dla nich.

 

 

ŚRODA – 22 kwietnia 2020 r.

17:45

O opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla księdza moderatora i Osób prowadzących działalność Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

 

 

19:00

++ Maria i Antoni Drozdowiczowie, oraz Apolonia i Franciszek Wróblowie.

 

 

CZWARTEK – 23 kwietnia 2020 r.

17:45

Za zmarłych polecanych z ,,Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym”, o pokój wieczny dla nich.

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 24 kwietnia 2020 r.

17:45

1) O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

2) Za zmarłych polecanych z ,,Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym”, o pokój wieczny dla nich.

 

 

SOBOTA - 25 kwietnia 2020 r.

17:45

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

19:00

Dziękczynna z okazji 80. rocznicy urodzin Stanisławy, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

 

 

NIEDZIELA – 26 kwietnia 2020 r.

7:30

+ Tadeusz Maczuga.

 

 

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

Za parafian.

 

 

9:45

++ Zbigniew Figiela, oraz Bronisława i Paweł Koniuszowie.

 

 

11:30

O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla syna Marka.

 

 

11:30

Za parafian.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

W niedziele kolorem czerwonym oznaczono Msze Święte w kościele