7:30

++ Helena i Jan Kwaszczyńscy.

 

 

9:45

++ Zbigniew Figiela, oraz Bronisława i Paweł Koniuszy.

 

 

11:30

1) + Janina Sowa.

2) + Stanisław Kostecki (3. rocz. śmierci).

 

 

PONIEDZIAŁEK – 26 sierpnia 2019 r.

17:45

1) + Janina Sowa.

2) + Piotr Bochenek (int. od syna Leona z rodziną).

 

 

19:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnych intencjach.

 

 

WTOREK – 27 sierpnia 2019 r.

17:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

2) + Janina Sowa.

 

 

ŚRODA – 28 sierpnia 2019 r.

17:45

1) + Janina Sowa.

2) + Julian Piejko (2. rocz. śmierci).

 

 

19:00

Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Jana i Marii, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

 

 

CZWARTEK – 29 sierpnia 2019 r.

17:45

1) + Janina Sowa.

2) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 30 sierpnia 2019 r.

17:30

1) + Janina Sowa.

2) ++ Ludwik i Felicja Skibniewscy – właściciele majątku w Maćkowicach i Woli Maćkowskiej w latach 1905–1945. Fundatorzy pierwszego kościoła rzymskokatolickiego pw. MB Różańcowej w Maćkowicach, oraz ich zmarłe potomstwo: Honorata i Piotr Duninowie (Piotr – lotnik – zginął w Szkocji w 1942 r.); Olga Skibniewska; Aniela i Krzysztof Potoccy (Krzysztof figuruje w wykazie osób zamordowanych w nieznanym miejscu przez NKWD w 1940 r. na Ukrainie); s. Ludwika Maria – zakonnica Sacrè Coeur; o. Józef (imię zakonne Mateusz) – benedyktyn; Jadwiga i Jerzy Komorowscy (Jerzy został rozstrzelany przez komunistów we Wrocławiu w 1952 r.); Franciszek i Alicja Skibniewscy, oraz Łucja Skibniewska.

 

 

SOBOTA – 31 sierpnia 2019 r.

17:45

1) + Wacław Marecki (int. od Piotra Mareckiego z rodziną).

2) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

NIEDZIELA – 1 września 2019 r.

7:30

1) ++ Danuta i Andrzej Ruśnicowie.

2) + Piotr Bochenek (int od Tadeusza Jakubasa z rodziną).

 

 

9:45

++ Helena i Władysław Kapustowie, oraz Władysława i Stanisław Sielscy.

 

 

11:30

++ Maria i Franciszek Surowcowie.