7:30

++ Justyna, Tomasz i Franciszek Warynkiewiczowie.

 

 

9:45

++ Helena i Władysław Kapustowie, oraz Maria i Marcin Kulińczakowie.

 

 

11:30

1) + Janina Sowa.

2) + Mieczysław Drzystek (7. rocz. śmierci).

 

 

PONIEDZIAŁEK – 19 sierpnia 2019 r.

17:45

+ Janina Sowa.

 

 

WTOREK – 20 sierpnia 2019 r.

17:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

2) + Janina Sowa.

 

 

ŚRODA – 21 sierpnia 2019 r.

17:45

+ Janina Sowa.

 

 

19:00

+ Tadeusz Kijanka (14. rocz. śmierci).

 

 

CZWARTEK – 22 sierpnia 2019 r.

17:45

+ Janina Sowa.

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 23 sierpnia 2019 r.

17:30

+ Janina Sowa.

 

 

SOBOTA – 24 sierpnia 2019 r.

17:45

+ Janina Sowa.

 

 

19:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnych intencjach.

 

 

NIEDZIELA – 25 sierpnia 2019 r.

7:30

++ Helena i Jan Kwaszczyńscy.

 

 

9:45

++ Zbigniew Figiela, oraz Bronisława i Paweł Koniuszy.

 

 

11:30

1) + Janina Sowa.

2) + Stanisław Kostecki (3. rocz. śmierci).