7:30

+ Jan Kwaszczyński (int. od córek).

 

 

9:45

++ Janina i Władysław Kluzowie, oraz Michał i Julia Leńcowie.

 

 

11:30

++ Mieczysław i syn Mieczysław Wojdyłowie, oraz zmarłych z ich rodzin.

 

 

Poniedziałek – 8 kwietnia 2019 r.

17:45

+ Jacek Hajduk (4. rocz. śmierci).

 

 

Wtorek – 9 kwietnia 2019 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

Środa – 10 kwietnia 2019 r.

17:45

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

19:00

+ Antoni Balicki (int. od Elżbiety Balickiej z rodziną).

 

 

Czwartek – 11 kwietnia 2019 r.

17:45

1) + Franciszek Gaweł (int. od rodziny Tomaszewskich).

2) + Janusz Drapała (int. od córek).

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

Piątek – 12 kwietnia 2019 r.

17:45

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

19:00

+ Józef Gaweł (16. rocz. śmierci).

 

 

Sobota – 13 kwietnia 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od Żmudowej).

 

 

Niedziela – 14 kwietnia 2019 r.

7:30

Za parafian.

 

 

9:45

1) + Antoni Balicki (int. od rodziny Rudkowskich).

2) + Marian Kość (w kolejną rocznicę śmierci).

 

 

11:30

1) ++ Władysław, Stefania i Edward.

2) + Janusz Drapała (2. rocz. śmierci).