7:30

Za parafian.

 

 

9:45

1) ++ Józefa (4. rocz. śmierci) i Władysław Kuczerepowie, oraz Anna, Józef i Tadeusz Wałczykowie.

2) + Józef Gaweł.

 

 

11:30

1) ++ Stanisława i Tadeusz Witoszyńscy, oraz Danuta Gaweł.

2) Dziękczynna za czas nauki i dar bierzmowania, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo na czas egzaminów dla uczniów klasy VIII i III gimnazjum.

 

 

Poniedziałek – 1 kwietnia 2019 r.

16:45

1) + Franciszek Gaweł (int. od rodziny Stefanowskich).

2) + Teresa Rotte (int. od s. Małgorzaty).

 

 

Wtorek – 2 kwietnia 2019 r.

16:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

Środa – 3 kwietnia 2019 r.

16:45

1) ++ Wiktor i Władysława Sarniccy.

2) ++ Katarzyna i Kazimierz (w rocz. śmierci) Bańcarzowie, oraz Władysław Buczek.

 

 

18:00

+ Antoni Balicki (int. od Beaty i Andrzeja Repichów z rodziną).

 

 

Czwartek – 4 kwietnia 2019 r.

16:45

1) O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

2) Dziękczynna za udaną operację Piotra, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Niego i Michaliny.

 

 

18:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

Piątek – 5 kwietnia 2019 r.

16:45

+ Franciszek Gaweł (int. od rodziny Praweckich).

 

 

18:00

++ Piotr, Józef i Teresa Wróblowie.

 

 

Sobota – 6 kwietnia 2019 r.

8:30

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

7:00

Za parafian.

 

 

Niedziela – 7 kwietnia 2019 r.

7:30

+ Jan Kwaszczyński (int. od córek).

 

 

9:45

++ Janina i Władysław Kluzowie, oraz Michał i Julia Leńcowie.

 

 

11:30

++ Mieczysław i syn Mieczysław Wojdyłowie, oraz zmarłych z ich rodzin.