Drodzy Parafianie!

Na ten czas nakazanej samotności podczas tegorocznych Świąt Zmartwychwstanie Pańskiego życzymy pokoju i ufności, oraz niezachwianej wiary w słowa naszego Pana: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27). „Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (por. Mt 28,20), „a w moich ranach jest wasze zdrowie” (por. Iz 53,5).

 

Duszpasterze i Zespół Redakcyjny „Szafarki Łask”