Pielgrzymka Róż Żywego Różańca

 

do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie

 

Hasło: Różaniec owocem tchnienia Ducha Świętego

 

 

Sobota, 28 września 2019 r.

 

PROGRAM:

 

  9:30 – Zawiązanie wspólnoty.

10:00 – Katecheza.

10:45 – Nabożeństwo: Tajemnicze ogrody cnót różańcowych.

– Ogród radości (cnoty tajemnic radosnych).

– Ogród światła (cnoty tajemnic światła).

– Ogród boleści (cnoty tajemnic bolesnych).

– Ogród chwały (cnoty tajemnic chwalebnych).

 

12:00 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala.

 

– Przekazanie Sztandaru Róż Żywego Różańca dla Parafii Archikatedralnej w Przemyślu.

– Przekazanie obrazu do peregrynacji dla Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.

– Wręczenie Złotej Róży dla Parafii pw. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie.

 

ok. godz. 14.00 – zakończenie.

 

Pielgrzymów prosimy o zabranie ze sobą rzeczy niezbędnych do właściwego przeżycia pielgrzymki, oraz parasoli i krzesełek do siedzenia.