STOWARZYSZENIE KATOLICKIE

Przemyskie Pola Nadziei

 

Otwórz swe serce na hospicjum

 

W Przemyślu dokonuje się wiele charytatywnych inicjatyw. Od czterech lat w paletę dobra wpisuje się akcja Przemyskie Pola Nadziei organizowane przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie.

W ich imieniu, oraz za moją prośbą i poparciem, zwracam się do czcigodnego Księdza Proboszcza o to, aby parafia włączyła się do zbiórki pieniędzy na utworzenie centrum Hospicyjnego Betania na ul. Słowackiego 85 w Przemyślu. Akcja będzie przeprowadzona w niedzielę, dnia 7 kwietnia 2019 r. przez wolontariuszy, którzy przed i po zakończeniu każdej Mszy Świętej będą za ofiarowane datki wręczać żonkila, który jest międzynarodowym symbolem nadziei.

Z serca dziękuję za wcześniejsze włączanie się w tę piękną akcję miłosierdzia wobec chorych.

 

Informacja o akcji.

Pola Nadziei to działanie stworzona przez Marie Curie Caneer w Wielkiej Brytanii w 1948r. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na tworzenie i utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka.

Żonkil, jako międzynarodowy symbol nadziei ma przypominać o ludziach chorych, cierpiących, potrzebujących naszego towarzystwa, opieki, troski.

Inicjatorem i organizatorem Przemyskich Pól Nadziei jest Rycerskie i Szpitalne Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie.

Od grudnia 2018 r. w przemyskich szkołach odbywa się corocznie akcja związana z wykonywaniem żonkili z bibuły. Zadaniem wolontariuszy, którzy się zgłosili do udziału w akcji, jest również w dniu 7 kwietnia 2019 roku rozdawanie kwiatów darczyńcom, którzy złożą datki na nowopowstające Przemyskie Hospicjum.

Wolontariuszy będzie można spotkać kolo kościołów, na Przemyskim Rynku, na ulicach jak również w trakcie Marszu żonkilowego.

 

+ Adam Szal

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI