WYPOMINKI- 2017- KOŚCIÓŁ

Dni listopada

Polecamy naszych zmarłych

1 (7:30)

5 (7:30)

10

15

20

26 (11:30)

- Władysława Buczek poleca: Józefa, Ryszarda, Władysława, Marię, Tomasza, Katarzynę, Kazimierza; z rodziny Bańcarzy: Stanisława, Michalinę, siostrę Seweryne, Adolfa, Józefę, Agnieszkę, Szczepana, Michała, Teklę; z rodziny Kość: siostrę Emilię, Ignacego, Genowefę, Zbigniewa, Elżbietę; z rodziny Witoszyńskich Stanisławę i Tadeusza; Danutę, Cichy Annę, Jana; Księdza Prałata Eugeniusza Sabata; Księdza Kanonika Józefa Głowińskiego; za wszystkie dusze zapomniane. - Z rodziny Chomka: Piotra, Dominika, Bronisławę, Józefa i Marię; Zofię Rutkowską. – Polecamy: Helenę, Bronisława, Franciszkę Bańcarz; Błażeja, Helenę, Marcelę Deptuch; Michała, Marię Napora; ofiary katastrofy smoleńskiej, katyńskiej, wojen i komunizmu, za Księży Eugeniusza i Józefa oraz za siostry zakonne spoczywające na tym cmentarzu.

 (5 XI g.7:30 i 20 XI) - Rodzina Zbigniewa i Danuty Kijanka poleca: Kijankę: Józefa, Waleriana, Franciszkę; Jakubowskich: Andrzeja, Józefę, Jadwigę, Antoninę; Głogowskich: Stefana, Helenę; Krystynę Śliwa; Misztali: Eugeniusza, Anielę, Józefa, Marcina, Katarzynę; Witoszyńskich: Tadeusza, Stanisławę.

 

Rodzina Alicji i Zdzisława Gaweł poleca: Księży: Józefa Kielara, Stanisława Bajdę, Józefa Głowińskiego, Prałata Eugeniusza Sabata, Za dusze zmarłych z rodziny Mareckich, Gawłów, Gniadych, Berdychowskich; Amarowicz: Stefanię, Michała, Jana i Władysława; Pusz: Marie, Stanisława i Tadeusza: Witoszyńskich Piotra i Antoninę; Juszczyńskich: Eugenie i Tadeusza; Emilię Skupień; Stanisławę Staszel; Aniele Korpal; Danutę Magdziarz, obrońców wiary i ojczyzny i dusze zapomniane. - Wiesław Juszczyński poleca: Eugenię, Tadeusza Juszczyńskich; Stefanię, Michała, Władysława, Jana Amarowicz.; Księdza Eugeniusza Sabata. -    Z rodziny Kijanków: Waleriana, Franciszkę, Józefa, Bronisława, Janinę, Urszulę, Czesława, Marię, Józefa, Jana, Kunegundę; z rodziny Kaczmarzów: Jana, Adama, Tadeusza, Stanisława, Janinę, Michała, Michalinę, Anitę, Jana, Marię; Zofie i Adolfa Dratwa.

 

- Z rodziny Olszańskich: Jana Kózkę; za zmarłych z rodziny Kózka i Koniuszy;  Leona i Olgę Olszańskich oraz za zmarłych kolegów i sąsiadów. - Z rodziny Rokitowskich: Annę, Zdzisława, Julię, Fryderyka, Annę , Janusza Surowców i dusze zapomniane.

-    Z rodziny Kijanków i Sobańskich: Karola, Jana, Paulinę, Franciszka, Stanisławę, Bolesława, Franciszka, Anielę, Annę, Marię, Wacława, Ryszarda, Bronisławę, Edwarda.

- Z rodziny Bańcarzów: Piotra, Paulinę, Andrzeja i Bronisławę, Kazimierza i Katarzynę, Stanisława Małyszek; Ks. Sabata; Ks. Głowińskiego; Ks. Smoluka; s. Sewerynę; Stanisława i Michalinę; s. Józefę; Ludwika i Magdalenę

 

- Rodzina Hamryszczak poleca: Stanisława, Stanisławę, Urszulę, Jana, Katarzynę, Wincentego Piejko; Konstancję, Kazimierza, Tadeusza Maczuga; Michała, Marię i Pawła Hamryszczak; Jana Tura; Małgorzatę Gierczak; Józefa, Justynę, Franciszka, Tomasza Warynkiewicz;  Bronisławę, Władysława, Floriana Lewickich; Stanisława Kosteckiego i ks. Eugeniusza Sabata. – Z Rodziny Drzystków:  Jana, Wojciecha, Ludwikę, Mieczysława, Bolesława, Ludwika i Wojciecha Inglot; Władysława Żelichowskiego; Marcina Naworol; Władysławę i Wiktora Sarnickich i za dusze, za które nikt się nie modli.  -  ( 5 XI g. 7:30 i 10 XI) -  Rodzina Józefa i Stanisławy Witoszyńskich poleca: Tadeusza, Stanisławę,  Mikołaja, Annę Witoszyńskich; Danutę Gaweł; Piotra, Julię , Mieczysława, Helenę Buczek; Edwarda, Józefa, Janusza Kołcz; Zofię, Józefa Kołupko; Krystynę Śliwa; Stefana i Helenę Głogowskich; Helenę, Zdzisława, Antoniego, Rozalię, Marię, Bronisławę, Stanisława, Zygmunta, Julię, Tadeusza Szozda; Marcina, Rozalię, Józefa Tokarz; Juliana, Marię, Ryszarda, Stanisława, Michalinę Wróbel; Piotra, Helenę, Tadeusza, Zbigniewa Królikiewicz; Michała i Janinę Tarasowskich; Henryka, Władysławę Polit; Zofię i Jana Rutkowskich;  Krystynę Lewicką, ks. Eugeniusza Sabata.

 

-   Z rodziny Drapałów: Janusza, Andrzeja, Agatę, Jana, Dominika; z rodziny Ziębów: Jadwigę, Stanisława, Marcela, Krystynę; z rodziny Marcinowskich; Helenę, Stanisława, Władysława; z rodziny Hajduk: Jacka, Jana; Z rodziny Socha: Marię, Stanisława; z rodziny Jaworskich:  Stefanię, Bolesława.

- Z Rodziny Anieli Kmiotek: Józefa, Mariana Kmiotek; Michała, Marię, Józefa, Ludwika, Stefanie, Władysława Piejko; Katarzynę Hrycewicz; Księdza Eugeniusza Sabata. -  Emilia Królikiewicz poleca: z rodziny Koniuszy: Bronisława, jana, Helenę, Józefa, Stefanię, Piotra, Jana; z rodziny Kubrań: Grzegorza, Kunegundę; Kościk Bronisławę, Stanisława; z rodziny Królikiewicz: Tadeusza, Piotra, Helenę, Zbigniewa.

 – Polecamy: Marię, Ludwika, Katarzynę, Ignacego Siara; Stanisława Sas. – Polecamy: Marię, Franciszkę, Leona, Józefa, Mariana, Zofię, Alicję, Wojciecha, Andrzeja, z rodziny Pic: Antoniego, Barbarę, Tadeusza, Józefa, Eugenię, Julię; z rodziny Gniadych: Kazimierza, Emila, Bronisława, Rozalię, Annę, Edwarda, Halinę.

  

1 (14:00)

6

11

16

19 (7:30)

21

27

( 1 XI g. 14:00) - Rodzina Józefa i Stanisławy Witoszyńskich poleca: Tadeusza, Stanisławę,  Mikołaja, Annę Witoszyńskich; Danutę Gaweł; Piotra, Julię , Mieczysława, Helenę Buczek; Edwarda, Józefa, Janusza Kołcz; Zofię, Józefa Kołupko; Krystynę Śliwa; Stefana i Helenę Głogowskich; Helenę, Zdzisława, Antoniego, Rozalię, Marię, Bronisławę, Stanisława, Zygmunta, Julię, Tadeusza Szozda; Marcina, Rozalię, Józefa Tokarz; Juliana, Marię, Ryszarda, Stanisława, Michalinę Wróbel; Piotra, Helenę, Tadeusza, Zbigniewa Królikiewicz; Michała i Janinę Tarasowskich; Henryka, Władysławę Polit; Zofię i Jana Rutkowskich;  Krystynę Lewicką, ks. Eugeniusza Sabata. - Z rodziny Heleny i Edwarda Gniady: Edwarda, Helenę, Marię, Karola, Emila, Rozalię, Jana, Franciszka, Annę i Michała; Józefa i Emilie Marosz. - Z Rodziny Andrys: Lucjana,  Barbarę, Józefa, Adama, Franciszka; z rodziny Uchman: Katarzynę, Romana, Józefa; Annę, z rodziny Opak; Eugenię Duda oraz za dusze czyśćcu cierpiące; z rodziny Dratwa: Zofię, Adolfa, Józefa, Kazimierę, Stefanię, Władysława; z rodziny Warzocha: Helenę, Franciszka oraz Stanisława Buksę.

 

Z Rodziny Jana Perduty: Stefana, Józefę, Marię,  Michalinę Wróbel; Franciszka i Anielę Nisyto; Kuźbida: Franciszka i Annę; Wójtowicz Pelagię.-  Weronika Amarowicz poleca: Dorotę Karpińską; Krystynę Futoma; Władysława, Marka, Teklę, Zofię, Czesława, Józefa Famulak; Stefanię, Michała, Władysława, Jana Amarowicz; Eugenię, Stefana Fortuńskich; Zofię Kość; Katarzynę, Teofila, Władysława Sagan; Eugenię i Tadeusza Juszczyńskich; Agatę, Gustawa, Witolda Szpytman; Darię, Władysława Tusznickich; Antoninę Gwozdecką; Olgę Kowalską; Teresę, Czesława Tłuczek; Stanisława Pawłowskiego. -  Rodzina Jeż poleca: Tadeusza Kaczmarz; Michała i Michalinę Kaczmarz; Janinę i Stanisława Kaczmarz; Adama i Jana Kaczmarz; Anitę Witek.

 

-  Halina Juszczyńska poleca: Stefanię, Michała, Władysława, Jana Amarowicz; Annę, Katarzynę, Krystynę, Jana, Włodzimierza, Teofila Sagan; Darię, Władysława Tusznickich; Katarzynę, Marię, Michała, Jana, Tadeusza, Eugenię, Józefa, Bronisława, Edwarda Juszczyńskich; Agatę, Gustawa, Witolda Szpytman, Krystynę, Feliksa, Beatę, Andrzeja, Marka Carowicz; Dorotę Karpińską;, Krystynę Futoma, Antoninę Gwozdecką, ks. Eugeniusza Sabata i Józefa Głowińskiego. -  Z rodziny Tadeusza Matusza: Karolinkę Matusz; Anielę, Marcina, Eugeniusza Matusz; Agatę, Stanisława Balickich; Helenę, Wiesława, Stefana Dudek; Władysławę, Stanisława, Tadeusza, Danutę, Stanisława Pyszczek; Józefa Lonty; ks. Eugeniusza Sabata. -  Z rodziny Teresy Antałczyk: Franciszka, Wiktorię Antałczyk; Piotra, Paulinę, Kazimierza, Katarzynę, Andrzeja, Bronisława  Bańcarz; Marię i Jana, Stanisławę, Jana  Kubickich; Księży: Józefa Głowińskiego Eugeniusza Sabata i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i znikąd pomocy nie mające.

 

– Z Rodziny Kruczków: Bronisławę, Edwarda, Walentego, Stanisława, Paulinę, Emilię, Celinę. – Edyta i Witold Sowa polecają: Agnieszkę, Marię, Władysława, Katarzynę i Bonifacego Koniuszy; Franciszkę, Władysława i Zofię Pańczyszyn; Kazimierę i Konstantego Rak; Józefa, Stanisławę, Stanisława i Kazimierza Sowa; Apolonie i Franciszka Wróbel; Marię i Michała Kuźbida; Annę Chrząszcz; Pawła i Józefa Tabin; Krzysztofa Cypcarz, dusze w czyśćcu cierpiące i zapomniane. - Z rodziny Kubas: Józefa, Bronisławę, Stanisława, Janusza, Zofię, Karolinę, Tomasza, Rozalie, Andrzeja, Kazimierza, Katarzynę, Piotra, Paulinę, Andrzeja, Jana Bańcarz; Marię, Tomasza, Annę Władysława Buczek.

 

- Z rodziny Ruśniców: Andrzeja, Danutę, Józefa, Józefę, Annę, Emilie, Marcina, Antoniego; z rodziny Lewickich: Mikołaja, Marię; Helenę Kwaszczyńską; Jana Urbańskiego; Mariannę, Edwarda Marcinkowskich; Piotrusia i Pawełka  Siekierzyckich, Księdza: E. Sabata i Józefa Głowińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące. - Rodzina Cichockich poleca: Stanisławę, Tadeusza,  Annę, Mikołaja Witoszyńskich; Zofię, Józefa Cichockich; Helenę Filipek; Danutę Gaweł; Stefana Terlicz; Julię, Piotra, Helenę, Mieczysława Buczek; Józefę, Edwarda, Janusza Kołcz; Zofię, Józefa Kołupko; Anielę Iskierka; Krystynę Śliwa; Marię Bar Helenę, Stefana Głogowskich; Księdza Eugeniusza Sabata oraz Dusze w czyśćcu cierpiące. – Rodzina Baran poleca: Kazimierę Lusio, Stefanie Lusio, Andrzeja Lusio,  Izydora Lusio; Katarzynę Solarczyk , Piotra Solarczyk, Janinę Solarczyk; Annę Hajduk, Jana Hajduk; Janinę Kordyjaczną.

2 (7:00)

6

12 (11:30)

17

22

28

-   Z rodziny Żmudów i Klajów: Franciszka, Leona, Mariana, Mieczysława, Józefa, Zofię, Andrzeja, Annę, Henryka, Wojciecha ; z rodziny Bochenków: Katarzynę, Franciszka, Stanisława, Władysława, Genowefę, Mariana, Czesława Kirsch; zmarłych Księży: Eugeniusza Sabata, Józefa Głowińskiego, Antoniego Smoluka. – Polecamy:  Aniele, Eugeniusza, Marcina, Katarzynę, Ludwikę, Józefa Misztal; Ludwika, Stefanię, Władysława, Marię, Michała, Leonorę, Stanisława Piejko; Zofię, Władysława, Tadeusza, Józefa Sanocki; Zofię, Władysława Gorczyk; Aniela, Franciszek, Szary; Józefę, Andrzeja Jakubowskich, Jana Tereszkiewicz; księdza Sabata i Księdza Głowińskiego. - Polecamy: Józefę, Edwarda, Czesława Kirsch; Eugeniusza Bacza.

 

- Stanisława Piejko poleca: Piejko: Jana, Wincentego, Katarzynę, Urszulę, Stanisława, Stanisławę, Juliana; Fedyniak: Dymitra, Katarzynę; Babiarz: Anielę, Władysława, Jana, Katarzynę; Werno Emilię, Grendus: Ryszarda, Jana, Marię; Lewickich: Floriana, Bronisława; Siarę Emila. -  Polecamy: Edwarda i Rozalię Ziemba; Bronisława, Franciszkę i Waleriana Kijanka. (17 XI) - Rodzina Józefa i Stanisławy Witoszyńskich poleca: Tadeusza, Stanisławę,  Mikołaja, Annę Witoszyńskich; Danutę Gaweł; Piotra, Julię , Mieczysława, Helenę Buczek; Edwarda, Józefa, Janusza Kołcz; Zofię, Józefa Kołupko; Krystynę Śliwa; Stefana i Helenę Głogowskich; Helenę, Zdzisława, Antoniego, Rozalię, Marię, Bronisławę, Stanisława, Zygmunta, Julię, Tadeusza Szozda; Marcina, Rozalię, Józefa Tokarz; Juliana, Marię, Ryszarda, Stanisława, Michalinę Wróbel; Piotra, Helenę, Tadeusza, Zbigniewa Królikiewicz; Michała i Janinę Tarasowskich; Henryka, Władysławę Polit; Zofię i Jana Rutkowskich;  Krystynę Lewicką, ks. Eugeniusza Sabata.

 

- Z rodziny Henryka Zając: Ludwikę, Kazimierza, Stanisławę, Wojciecha Pich; Tadeusza, Teofilę Zając; Jana, Martę Gadomskich; Jana Augustyniak; Bolesława Chanas;  Józefę i Krzysztofa Burban, Salomeę Zakrzacką; Marię i Szczepana Zakrzackich; Księdza Sabata i Ksiedza Karasińskiego. -  Z rodziny Andrzeja Matusz: Karolinkę, Marcina, Anielę, Eugeniusza Matusz; Agatę i Stanisława  Balickich; księży: Eugeniusza Sabata i Stanisława Bajdę i duszę w czyśćcu cierpiące. -  Rodziny Janusza Leji: Feliksa Leja, Genowefę, Emila, Krzysztofa, Józefę Deptuch, Józefę Bar, Emilię i Antoniego Urban; Genowefę Budnik. - Księdza Eugeniusza Sabata; Marię Tomaszewską, Mikołaja Tomaszewskiego, Jana Koniuszy, Annę Gaweł, Anielę Koniuszy, Marię Dutka.

 

 - Emilia i Krzysztofa Wojdyło polecają: Aleksandra Banaś, Bernardę i Ludwika Gierlak, Zdzisława Gierlak, Józefa Maślak, Mieczysława i  Mieczysława Wojdyło, Katarzynę i Władysława Baran, Eugenię i Józefa Drozdowicz. - Z rodziny Jarosławy Wojdyło: Mieczysława Wojdyło (ojciec);Mieczysława Wojdyło (syn); Annę, Marię, Filipa Lizon; Katarzynę, Władysława Baran, Janinę, Stanisława Skupień, Bolesława Wałczuk, Stanisława Baran; Księży : Eugeniusza Sabata i Józefa Głowińskiego; Kazimierza, Mariana Bujak, Kazimierę, Hieronima Wojdyło. – Polecamy: Olgę, Eugeniusza Kołacz; Pelagię, Michała Pieruta; Anielę, Jana Opiela; Ryszarda, Katarzynę Marcinek, Grzegorza.

 

-   Rodzina Kaczmarz poleca: Janinę i Stanisława Kaczmarz i Anitę Wityk. Rodzina Perwieniec poleca: Stanisława, Władysława, Franciszka, Józefa, Kazimierza, Anielę, Józefę, Franciszka, Piotra Kapłon; Apolonię, Filipa, Ignacego, Stanisławę i Mariana Napora; Piotra, Lubomira, Małgorzatę, Julię i Piotra Perwieniec; Stefanię i Józefa Walaszek; Władysława Kordyaczny, Mirosława Tereszkiewicz; Dawida Bilińskiego i Elżbietę Wilgucką. - Z Rodziny Szustakowskich: Stanisława, Katarzynę, Józefa, Edytę, Jana Władysława.

2 (16:45)

5 (11:30)

7

13

18

23

29

Krystyna Jakowlew poleca: Jadwigę Gorczyca; Marię Baczyk; Józefa Woźniaka; Emilię Gorczyca; Henryka Hell; ks. Eugeniusza Sabata; Zofię Rutkowską; Władysława, Janinę, Andrzeja Jakowlew, Piotra Jakowlew; Stanisława, Janinę, Pawła, Agnieszkę Stadnik; Dorotę, Jana, Stanisława, Tadeusza, Jarema, Helenę, Agnieszkę Pastawską; Zygmunta Wolińskiego, ks. Eugeniusza Sabata i dusze w czyśćcu cierpiące. -   Polecamy: Adama Kaczmarz, Jacka Hajduk, Tomasza Demczuk, Marię Demczuk, Jana Kaczmarz, Franciszka Pacułę, Genowefę Pacuła, Janusza Drapała, Tomasza Gamracy, Daniela Balickiego.  - Z rodziny Jaroszów i Kołaczów: Zofię, Józefa, Józefę, Tadeusza, Ludwikę, Piotra, Marię, Franciszka, Michła, Józefa; Księdza Sabata i dusze zapomniane. - Polecamy: Lidię Kość; Mariana Kość.

 

- Z rodziny Franciszka Zająca: z rodziny Zając: Tadeusza, Teofila Jadwigę, Bronisława; z rodziny Piejko: Ludwika, Stefanię, Michała, Marię, Jana, , Władysława,  Józefa, Tadeusza, Stanisława, Eleonorę; z Kmiotków: Józefa, Marię, Jana, Władysława, Józefa, Stanisława, Leonorę, Tadeusza; z Rodziny Kmiotek: Marię, Józefa, Jana Antoniego, Marię, Edwarda, Józefa, Stefanie, Marię, Tadeusza, Mariana; z rodziny Burban: Anielę, Jana, Józefę, Krystynę, Krzysztofa; z rodziny Kibler: Anielę,  Bronisława, Marka; z rodziny Warzocha: Tadeusza, Józefa, Janinę; z rodziny Kuczerepa: Teodora, Józefa, Aniele; Annę Baranowską; Annę Deptuch; Katarzynę, Stefana Hrycewicz; Stanisławę Kasprzyk; Mariana Świątek, Jana Bielec; Kazimierza Strzelec; Teresę Balcerzak; Jana, Martę, Jerzego Gadomskich; Księży: Józefa Głowińskiego, Antoniego Smoluka i Eugeniusza Sabata. - Józef i Zofia Gaweł polecają: Marię Żmuda; Wacława Gaweł; Annę i Władysława Gaweł; Krystynę Burko. - Z rodziny Drzystków: Mieczysława, Bolesława, Jana, Ludwika, Wojciecha, Katarzynę; Wojciecha i Ludwika Inglot; Mieczysława i Władysława Żelichowskich, Stanisława Małyszek, Marcina Noworol i ks. Eugeniusza Sabata.

 

- Rodzina Marii i Małgorzaty Hajduk poleca: Jacka, Jana, Paulinę, Michała, Hajduk; Jadwigę, Stanisława Zięba; Helenę, Stanisława, Władysława, Marcinowskich; Adama Kaczmarza; Janusz Drapała; Janinę, Stefana i Nieznajomskich; Marię i Franciszka Belczarskich, Marię i Stanisława Socha; Ignacego, Katarzynę i Szymona Piejko; Albinę i Szymona Jakubas. -  Polecamy: Józefa, Julię, Genowefę, Mikołaja, Marię, Zofię i Stanisława Pic; Stanisławę i Jana Buława; Józefa i Marię Bogacz; Helenę Zając.   -  Z rodziny Szozdów: Tadeusza, Mariusza, Antoniego, Rozalię, Marię, Helenę, Stanisława, Bronisławę, Zygmunta, Julię, Jana, Józefa.

 

- Rodzina Tomaszewskich poleca: Bronisława, Ludwika, Józefa, Franciszka i dusze pomordowanych w czasie II wojny światowej. - Anna Warzocha poleca: Z rodziny Warzocha: Tadeusza, Janinę, Józefa, Kazimierza; z rodziny Samiec: Józefa, Edwarda, Stanisława, Andrzeja, Zbigniewa, Józefa, Zdzisława; z rodziny Konefał: Zofię, Józefa, Jana, Stanisława. - Z rodziny Drzystek: Mieczysława, Bolesława, Jana, Wojciecha, Ludwika, Katarzynę i dusze w czyśćcu cierpiące. – Z Rodziny Głogowskich: Anielę, Andrzeja, Jana, Stefana, Helenę, Mariję, Michała; Krystynę Śliwa; Domicelę, Szczepana Łuc; Józefę, Jana Antoninę, Tadeusza Pszonak; Marię, Mieczysława; Antoniego Łuc. 

Z Rodziny Śliwów: Krystynę, Stanisławę, Anielę i Józefa Śliwa; Helenę, Stefana, Anielę, Andrzeja i Jana Głogowskich; Anielę, Marię, Andrzeja, Edwarda Horak; Stanisławę i Tadeusza Witoszyńskich; Juliana Piejko; Ryszarda Buczek; Jacka Hajduk; Janusza Drapałę; Adama Kaczmarz; Ks. Eugeniusza Sabata, Józefa Balickiego; Antoninę i Leona Jakubowskich; Piotra Gniady.

 

- Z Rodziny Żelichowskich: Józefa, Kazimierza, Wiktorię, Tadeusza, Władysława, Mieczysława; Z rodziny Koniuszy: Leona, Tomasza, Ludwika, Adolfa, Józefa.

– Polecamy: Zofię, Jana Rutkowskich; Albinę, Bronisława Kluza; Michalinę, Andrzeja Rutkowskich, Rodzina Serednickich. - Z Rodziny Drzystek: Juliana Piejko; Władysława Buczek; Ireneusza Tomaszewskiego; Jolantę Kotula; Stanisława Małyszek; Tadeusza Szozda. – Rodzina Ryszarda Jarosz poleca: Józefę, Tadeusza Jarosz; Ludwikę, Piotra Kiernickich; Zofię, Józefa Dudka; Annę, Józefa Jarosz; Helenę, Władysława Kapusta; Jana Koniuszy; Marię, Mikołaja, Józefę, Władysława Tomaszewskich; Annę, Władysława Gaweł; Anielę, Bronisława Koniuszy; Ks. Eugeniusza Sabata.

3

8

13

19 (11:30)

24

26 (7:30)

30

- Rodzina Agaty Łuc poleca: Mieczysława, Domicelę i Szczepana Łuc; Marię, Michała, Stanisława, Fudali; Józefę, Józefa  Anielę Mazurek; Helenę i Jana Baran i Apolonię Kotek.- Polecamy: Walerię Kurasz, Antoniego Kurasz, Mieczysława Kurasz, Marię Buczek, Antoniego Buczek, Bronisława Szymanek. - Rodzina Buksów poleca: z rodziny z Buksów: Rozalię, Floriana, Władysława, Jarosława; z rodziny Kordyacznych: Kazimierza, Bronisławę, Jana, Władysława, Tomasza, Franciszkę; z rodziny  Naporów: Jana, Agatę, Tadeusza, Helenę; z rodziny Pająków: Wiktorię, Tomasza,  Pudło Albinę; Księży: Eugeniusza Sabata i Władysława Deca. – Polecamy: Katarzynę i Józefa Siara; Marię i Tadeusza Matłowskich; Kazimierę, Reginę Soroczak; Cecylię, Józefa, Zofię Wojna; Annę i Juliana Pawlikowskich; Zmarłych  z Rodziny, Siarów; poległych za ojczyznę, zmarłych kapłanów, nauczycieli, wychowawców.

 

 

- Rodzina Ślusarczyk poleca: Walentego, Janusza Ślusarczyk; Stanisława, Romana, Krzysztofa, Kazimierzę Trzeciak.  -  Józefa Kapłon poleca: Apolonię, Ignacego, Filipa, Mariana Stanisława,  Hannę Napora; Stanisława, Piotra, Franciszka, Anielę, Józefa, Władysława, Franciszka Kapłon; Genowefę, Władysława, Agatę, Józefę Jaroch; dusze w czyśćcu cierpiące. - Z róży Janiny: Janinę Kaczmarz, Walerię Kurasz, Katarzynę Bańcarz i Zofię Dratwa, Stanisławę Witoszyńską. -  Z rodziny Janiny Pic: Tadeusza, Barbarę, Antoniego, Rozalię, Jana, Ludwikę, Jana, Katarzynę, Szymona, Annę, Michała, Józefę, Władysława, Marię, Kazimierza, Walerię, Tadeusza.

 

Z Rodziny Jakubowskich: Andrzeja, Józefa, Leona, Jadwigę, Antoninę; z rodziny Napora: Franciszka, Julię, Antoniego, Zdzisława, Zofię i Józefa Stadnik; Anielę, Eugeniusza Misztal; Helenę, Stefana Głogowskich, Krystynę Śliwa.  - Joanna i Wojciech Kapłon polecają: Urszulę, Feliksa Ryczan; Michalinę i Józefa Marszałek; Józefa Słowakiewicz; Igę i Łukasza; Stanisława Kapłon; Piotra i Franciszkę Kapłon; Apolonię i Filipa Napora; Kazimierza i Stanisława Strzelec; Mirosława Tereszkiewicz.

– Tadeusz Hrycewicz poleca: Stefana Hrycewicz; Marię Hrycewicz; Franciszka i Katarzynę Sanockich; Władysława, Czesława Sanockich; Eugenię Sanocką.

 

 - Rodzina Dziaduch poleca: Kazimierza, Konstancję, Michała, Annę, Tadeusza Maczuga; Stanisława, Stanisławę Piejko; Marię, Szczepana Majewskich; Henryka Dziaduch; Zofię, Marcina Świetlickich. - Danuta i Bogusław Bańcarz polecają: Katarzynę i Kazimierza Bańcarz; Władysława Buczek; Bronisławę, Franciszka, Władysława, Helenę Bojarskich; Katarzynę Wieczorek; Annę i Juliana Kostkiewicz; ks. Eugeniusza Sabata i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. - Danuta Kibler poleca: Marka, Bronisława, Aniele, Paulinę, Jana,  Stanisława Kibler; Zofię Gawlik; Franciszkę Broda; Stanisława i Tadeusz Witoszyńscy, Stefania, Ludwik Piejko.

 

- Z rodziny Tereszkiewicz: Jana, Julię, Józefa, Adama, Józefę, Antoniego, Agnieszkę, Bolesława, Marię i Mirosława; z  rodziny Wawro: Stanisława, Ludwikę i Michała. - Z rodziny Janiny Dziakowskiej: Michała, , Katarzynę, Dymitra, Anielę, Emilię, Marię, Władysławę i Jana Babiarz. Stanisława. – Z Rodziny Sarnickich i Drzystków polecamy: Władysławę, Wiktora, Karolinę, Romualda, Wiktorię, Stanisława Katana; Anielę Katana; Jana, Bolesława, Mieczysława, Ludwika i Wojciecha Drzystek; Stanisława Małyszek.  ( 26 XI g. 7:30) - Rodzina Józefa i Stanisławy Witoszyńskich poleca: Tadeusza, Stanisławę,  Mikołaja, Annę Witoszyńskich; Danutę Gaweł; Piotra, Julię , Mieczysława, Helenę Buczek; Edwarda, Józefa, Janusza Kołcz; Zofię, Józefa Kołupko; Krystynę Śliwa; Stefana i Helenę Głogowskich; Helenę, Zdzisława, Antoniego, Rozalię, Marię, Bronisławę, Stanisława, Zygmunta, Julię, Tadeusza Szozda; Marcina, Rozalię, Józefa Tokarz; Juliana, Marię, Ryszarda, Stanisława, Michalinę Wróbel; Piotra, Helenę, Tadeusza, Zbigniewa Królikiewicz; Michała i Janinę Tarasowskich; Henryka, Władysławę Polit; Zofię i Jana Rutkowskich;  Krystynę Lewicką, ks. Eugeniusza Sabata. ( 30 XI) - Rodzina Zbigniewa i Danuty Kijanka poleca: Kijankę: Józefa, Waleriana, Franciszkę; Jakubowskich: Andrzeja, Józefę, Jadwigę, Antoninę; Głogowskich: Stefana, Helenę; Krystynę Śliwa; Misztali: Eugeniusza, Anielę, Józefa, Marcina, Katarzynę; Witoszyńskich: Tadeusza, Stanisławę.

4

9

12 (7:30)

14

20

25

Z rodziny Jana Wojdyło: Mieczysława, Mieczysława Wojdyło; Katarzynę i Władysława Baran; Marie, Aleksandra Baran; Marię Lizun; Annę i Filipa Lizun; Eugenię i Józefa Drozdowicz; Bolesława Wołczuk; Teresę Gocal. - Janina Kulpa poleca: Stanisława, Michalinę, siostrę Sewerynę, Adolfa, Józefę, Agnieszkę, Szczepana; z rodziny Kulpów: Józefa, Julię, Edwarda, Franciszka, Wiesława; z rodziny Buczków: Józefa, Ryszarda, Władysława, Kazimierza, Katarzynę; z rodziny Kość: siostrę Emilię, Ignacego, Genowefę, Zbigniewa; Księży: Eugeniusza Sabata i Józefa Głowińskiego i dusze zapomniane. - Z rodziny Sabiny Zając: Zając Tadeusza, Teofila, Teodora, Bronisława, Jadwigę; Jana Gadomskiego; Martę, Weronikę, Jana, Jerzego, Henryka, Józefa, Zdzisława; Jana, Anielę, Józefa, Krzysztofa Burban.  ( 12 XI g. 7:30 i 20 XI) - Rodzina Zbigniewa i Danuty Kijanka poleca: Kijankę: Józefa, Waleriana, Franciszkę; Jakubowskich: Andrzeja, Józefę, Jadwigę, Antoninę; Głogowskich: Stefana, Helenę; Krystynę Śliwa; Misztali: Eugeniusza, Anielę, Józefa, Marcina, Katarzynę; Witoszyńskich: Tadeusza, Stanisławę.

 

- Z Rodziny Tomaszewskich: Ludwikę, Bronisława, Franciszka, Józefa, Paulinę, Marka, Janusza, Dusze zapomniane.  - Kazimiera Łuc poleca: Paulinę, Władysława, Antoniego Strzelec; Domicelę, Szczepana, Mieczysława Łuc; Zofię Benedykt i dusze w czyśćcu cierpiące. - Janina Sanocka poleca: Annę, Bronisława, Krzysztofa, Piotra Gniady; z rodziny Fac: Michalinę, Szymona i Romana; Krystyne Śliwa; za zmarłych z rodziny Sanockich: Zofię, Władysława, Józefa, Tadeusza; za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  – Polecamy: Bolesława, Ludwikę, Wojciecha, Mieczysława, Jana Drzystek; Ludwika, Magdalenę, Jadwigę Bańcarz; s. Sewerynę; Mieczysława, Józefę Buława, Mieczysława Żelichowskiego; Emilię, Aleksandra Hołda; Helenę, Pawła Herok; Władysława Sawka, Ludwika, Wojciecha Inglot, ks. Eugeniusza Sabata.

 

– Polecamy: Annę, Edwarda, Barbarę Boguckich; Franciszkę, Franciszka Urban; Tadeusza, Annę Łopatę; Józefa, Andrzeja, Juliana, Władysława, Ryszarda Piejko; Janinę, Jana Przybyło, Księdza Eugeniusza Sabata; za dusze w czyśćcu cierpiące.

 - Rodzina Dudziaków poleca: Jana, Sabinę, Bonifacego Kózka; Ludwika Dudziaka; Stanisławę, Piotra, Bolesława Koniuszy; Andrzeja, Marię Peszko; Jana, Katarzynę Waśko; Olgę, Leona Olszańskich; Annę i Jana Cichy; Zdzisława Naporę; Tadeusza Warzochę; Stanisława Kosteckiego; Stanisława Wajdę; Ks. Eugeniusza Sabata.

- Z rodziny Marii i Adama Piejko: Józefa, Józefę, Teresę, Marię Andrzeja, Gocal; Helenę, Stanisława, Józefa, Jerzego, Andrzeja Piejko; Stanisława, Leonorę, Piotra, Walerię Guzik i dusze zapomniane;  Marię i Dymitra Piejko.

 

- Z Rodziny Edwarda Łuc: Zofię, Stanisława, Józefa, Jana Łuc; Julię, Jana, Marię, Romana Pszonak, Bronisława, Kazimierza, Bronisławę, Władysława Gargała, Janinę, Stanisława, Władysława Golonka; Franciszkę Jończyk. - Polecamy Edwarda i Rozalię Ziemba; Bronisława, Franciszkę, Waleriana Kijanka. - Z rodziny Roberta Romaniaka: Bronisławę, Romana, Eugeniusza, Sawka; Andrzeja, Rozalię, Ludwika i Eugeniusza Koniuszy. - Rodzina Piejko poleca: Eleonorę, Stanisława, Tadeusza, Juliana, Stefanię, Bronisława, Piejko; Emilię, Tadeusza, Mariana, Pelagię i Kazimierza, Gnap; Annę, Kazimierza, Stanisława i Władysława Karpińskich; Stanisławę i Władysława Kowalskich; Zbigniewa Galickiego; Józefa, Józefę, Teresę Gocal; Zofię Bąk.

 


 

WYPOMINKI- 2017- KAPLICA

Dni listopada

Polecamy naszych zmarłych

1 (9:45)

7

13

19 (N)

25

-  Z Rodziny Władysławy i Stanisława  Figiela polecamy: Zbigniewa, Piotra, Zofię Figiela; Pawła, Bronisławę, Stanisława Koniuszy, Franciszka Pacut; Annę i Jana Cichy; ks. Eugeniusza Sabata i wszystkich zmarłych krewnych. 

 

- Z rodziny Czyżowskich: Macieja, Henryka, Tadeusza, Helenę, Ryszarda, Kazimierza, Jana, Zofię, Henryka; Katarzynę, Jana Żemełko; Helenę, Alojzego Janas; Wiktorię Sobuś; Józefa Płaszczak; Stefanię Marciniec; Księdza Sabata i za wszystkich zmarłych sąsiadów i wszystkie dusze zapomniane.

 

-Polecamy:  Zdzisława Naporę; Franciszka, Julię, Jana, Genowefę, Kazimierza, Zofię, Janinę, Krzysztofa, Józefę, Władysława, Józefę, Stanisławę, Łucję, Antoniego, Katarzynę, Józefa, Antoniego, Stanisławę, Piotra, Katarzynę Hyża.

 

- Emilia i Józef Koniuszy polecają: Agnieszkę, Marię, Władysława, Katarzynę, Bonifacego  Koniuszy; Apolonię i Franciszka Wróbel; Franciszkę, Władysława, Józefa, Piotra, Michała, Józefa, Annę, Stefana Pańczyszyn; Marię i Michała Kuźbida ;Stanisława Łannik; Józefa Tabin; księży Eugeniusza Sabata i Józefa Głowińskiego, siostry zakonne, sąsiadów, nauczycieli, zmarłych kolegów i koleżanki oraz dusze czyśćcowe. - Maria i Andrzej Koniuszy polecają: Władysława, Marię, Apolonię, Franciszka, Katarzynę , Bonifacego, Ewę, Józefa, Juliana, Marię, Jana, Józefę, Mieczysława, Pawła i wszystkich zmarłych z naszych rodzin; ks. E. Sabata i J. Głowińskiego; siostry zakonne spoczywające na naszym cmentarzu, żołnierzy walczących z naszą Ojczyznę, sąsiadów i dusze czyśćcowe.

 

 - Krystyna Diakowska poleca: Piotra, Helenę, Zbigniewa, Tadeusza Królikiewicz; zmarłych z rodziny Szozda: Antoniego, Rozalię, Marię, Julię, Zygmunta, Bronisławę, Stanisława, Helenę, Zdzisława, Józefę, Jana, Tadeusza; Księdza Głowińskiego; Księdza Sabata i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. – Krzysztof Diakowski poleca: Franciszka, Karolinę, Władysława, Władysławę, Tadeusza, Annę; siostry zakonne: Katarzynę i Annę; Antoniego, Czesławę, Marię, Michała, Mariusza; Księdza Głowińskiego, Księdza Sabata i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

- (19 XI N) - Antoni Balicki poleca: Jana, Anielę, Mariana, Eugeniusza, Adolfa, Kazimierza, Wincentego, Mariana, Józefa Balickich; Jana, Marię, Michała, Franciszkę, Kazimierza, Stanisławę, Józefa Repich; Stanisławę, Józefa, Rozalię, Jana Bak. Kazimierza, Józefę, Michała, Stanisława, Zbigniewa, Zdzisława, Stanisławę, Emilia Trzynów; Janinę, Kazimierza i Jerzego Gierula; Janusza Sołtysika, Józefa i Adama Sudoł; Katarzynę i Jana Kuc; Anielę, Eugeniusza, Karolinę, Marcina Matusz; Anielę wiśniewską; księży: Eugeniusza Sabata, Józefa Głowińskiego, Stanisława Grębskiego, Tadeusza Repicha  i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2

8

14

20

26 (N)

- (2 XI) - Antoni Balicki poleca: Jana, Anielę, Mariana, Eugeniusza, Adolfa, Kazimierza, Wincentego, Mariana, Józefa Balickich; Jana, Marię, Michała, Franciszkę, Kazimierza, Stanisławę, Józefa Repich; Stanisławę, Józefa, Rozalię, Jana Bak. Kazimierza, Józefę, Michała, Stanisława, Zbigniewa, Zdzisława, Stanisławę, Emilia Trzynów; Janinę, Kazimierza i Jerzego Gierula; Janusza Sołtysika, Józefa i Adama Sudoł; Katarzynę i Jana Kuc; Anielę, Eugeniusza, Karolinę, Marcina Matusz; Anielę wiśniewską; księży: Eugeniusza Sabata, Józefa Głowińskiego, Stanisława Grębskiego, Tadeusza Repicha,  i za dusze w czyśćcu cierpiące. - Rodzina Baczów poleca: Helenę, Zdzisława, Rozalię, Antoniego, Bronisławę, Stanisława, Marię Szozda; Anielę, Antoniego, Eugeniusza Bacza; Rozalię, Marcina, Jana Tokarz; Janinę, Michała Tarasowskich; Marię, Juliana, Wróbel; Helenę, Piotra Królikiewicz, ks. Eugeniusza Sabata i dusze cierpiące.

 

- Rodzina Marii Ryba poleca: Magdalenę, Wawrzyńca Warzocha; Jana Bardachowskiego; Zofię, Grzegorza Hrycewicz; Zofię i Marcina i Józefa Szelest; Annę i Michała Wajda; Katarzynę i Stanisława Ryba; Salomelę i Marka Warzocha; Księży: Eugeniusza Sabat i Józefa Głowińskiego i za dusze w czyjścu cierpiące.  

 

- Rodzina Zbigniewa Szozda poleca: Stanisława, Bronisławę, Stanisława, Rozalię i Antoniego Szozda; Katarzynę i Michała Truchan; Katarzynę, Jadwigę, Franciszka Socha; Weronikę, Adama, Jana Sikorę; Michała Melnyczek; Annę i Leszka Cieplińskich.

 - (2 XI ) - Elżbieta Balicka poleca: Józefa, Jana, Anielę Balickich;  Zofię, Franciszka, Mieczysława, Mariana Mulawka; Stanisława, Stanisławę Pieczko; Stanisławę Pieczko; dusze czyścowe.-  Elżbieta Balicka poleca: Stanisławę Pieczko.  

 

- Z rodziny Jana Skoczylasa: Janinę, Stanisława, Danutę; Władysławę, Adama Kulikowskich; z rodziny Balickich: Jana, Anielę, Mariana, Eugeniusza, Adolfa, Kazimierza, Marię, Józefa, Stanisławę; Józefa i Adama Bak. -  Rodzina Józefa Figieli poleca: Zofię i Piotra Figiela; Franciszka, Wincentego Pacut, Annę, Jana Cichy; Adama Józefa Sudoł.

 

 - Ewa Figiela poleca: z rodziny Buczek: Michała, Marię, Wojciecha, Marię; z rodziny Żelichowskich: Tadeusza, Kazimierza, Wiktorię; z rodziny Figiela: Kazimierza, Helenę, Franciszka; z rodziny Bancarki, ks. Eugeniusza Sabata i siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące; Franciszka Figiela; Helenę Figiela; Kazimierza Figiela; Łukasz Paduch poleca: Cecylie Paduch, Helenę, Józefa, Pawła Biesek; Bazyliego, Eugenie Kindziera.

 

3

9

15

21

27

-   Rodzina Władysława Bak poleca: Jana, Rozalię; Helenę Motyka; Józefa i Stanisławę Bak; Józefę i Władysława Bałę; Tadeusza Pic; Józefa Sudoł;  Franciszka, Stefanię, Zofię, Stanisława, Mieczysława, Małgorzatę, Irenę Kowalczyk, , Tadeusza Perdutę.

- Maria i Tadeusz Bak polecają: Jana, Rozalię, Helenę , Tadeusza, Szymona, Katarzynę, Józefę, Władysława, Jana, Janinę, Władysława, Annę, Anielę, Janinę, Kazimierza, Józefa, Eugeniusza, Władysława, Janinę, Kazimierza, Ignacego, Annę, Władysławę, Eugenię,  Stanisławę, Krzysztofa , Anielę, Józefa, Stefanię, Ignacego,  Adolfa, Kazimierza, Stanisława, Annę, Józefa, Janinę, Janinę, Zofię , Dominika, Weronikę, Jana, Józefę, Stanisławę, Józefa, Agatę, Gustawa, Franciszka, Julię, Zofię, Antoniego, Zdzisława, Kazimierza, Genowefę, Zofię, Martę; Józefa, Adama Sudoł, Ks. Eugeniusza i Józefa i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, które znikąd nie mają pomocy. 

 

- Z rodziny Kózka: Sabinę i Jana Kózka; Marię i Andrzeja Peszko; Stanisławę, Piotra i Bolesława, Jana, Helenę i Stefanię Koniuszy; Annę i Jana Cichy; Olgę i Leona Olszańskich; Ludwika Dudziaka; Józefa Janowskiego; ks. E. Sabata i J. Głowińskiego.

 

- Teresa Wróbel poleca: naszym modlitwom dusze śp. Juliana, Marii, Stanisława, Ryszarda i Michaliny Wróbel; Sebastiana, Anieli, Zofii, Franciszka, Stanisława, Anieli, Władysława, Stanisława, Antoniego, Waldemara, Wiesława, Teresy, Józefa, Jana, Stanisławy, Piotra i Edwarda Wróbel; Walerii i Franciszka Baran; Karoliny, Józefa i Eugeniusza Iwosa; Julii i Zygmunta Szozdów; Wojciecha Chuchły; Emilii i Zenona Wróblewskich; Rozalii i Marcina Tokarzów; Janiny i Michała Tarasowskich; Franciszki i Jana Tokarzów; Zdzisławy i Zygmunta Tokarzów; Stanisławy Michalak; Antoniego Marcinka; Heleny i Zdzisława Szozdów; Władysławy i Henryka Politów; Józefa, Wojciecha i Mariusza Tokarzów; Księdza Eugeniusz Sabata; Eugeniusza Balickiego; Julii, Franciszka, Antoniego, Zdzisława i Zofii Napora; Stanisławy i Piotra Koniuszy; Józefy i Stefana Perdutów; Edwarda i Róży Król; Marii i Władysława Salachna; Józefa i Klementyny Derdziaków; Bronisławy i Stanisława Szozdów; Józefa i Marty Jakubas; Anny i Jana Cichy; Genowefy Budnik; Antoniego i Mieczysławy Jaroch; Krystyny Panek; Kazimierza Czelnego; Jana Czyżowskiego; Wacława Dziuby; Józefa Koniuszego; Krystyny Gaweł–Berko; Michała Gawła, oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

- Ks. Andrzej Wróbel poleca naszym modlitwom dusze śp. Rodziców: Juliana i Marii; Braci Stanisława i Ryszarda; Bratowej Michaliny; Dziadków: Sebastiana i Zofię Wróbel, Rozalię i Marcina Tokarz; wszystkich Krewnych, Powinowatych, Przyjaciół i Dobroczyńców; Papieży i Biskupów: Wojciecha Tomakę, Stanisława Jakiela, Tadeusza Błaszkiewicza, Stefana Moskwę, Bolesława Taborskiego i Ignacego Tokarczuka; Kapłanów: Józefa, Eugeniusza, Romana, Juliana, Dominika, Antoniego, Kazimierza, Henryka, Lesława, Ferdynanda, Stanisława, Wincentego, Antoniego, o. Władysława, o. Tymoteusza, o. Mateusza, o. Albina; Siostry: Ludwikę, Eufrazję i Sewerynę. Siostry spoczywające na tutejszym cmentarzu; Zmarłych spoczywających na obydwu cmentarzach i w obrębie całej wsi, oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 

Stanisława Wróbel poleca: z rodziny Kość: Piotra, Katarzynę, Stanisława, Olgę, Eugenię, Mieczysławę, Leokadię, Walerię, Kazimierza i Weronikę ,Juliana, Helenę, Teklę i Władysława Żak;  Stefanię i Mieczysława Pleśniar, Józefa i Eugeniusza Kijanka; Adelę i Józefa Wyrobiec; Stanisław Pelc i wszystkich zmarłych z rodziny Kość, którzy potrzebują pomocy ; z Rodziny Wróbel: Teresę i  Józefa, Piotra, Wiktora, Marię i Juliana, Stanisława, Ryszarda, Krystynę i Edwarda Panek; Mieczysława Jaroch; Grzegorza Pakuła; Władysławę i Emila Pakuła; Bolesława Koniuszy oraz wszystkich zmarłych z rodziny; za Księży Antoniego, Wojciecha, Eugeniusza, Feliksa oraz za duszę potrzebujące modlitwy.

 

- Z rodziny Kość: siostrę Eufrazję, Genowefę, Stanisława, Agnieszkę, Ignacego, Zbigniewa; z rodziny Jakubas: Agatę, Bronisława, Mikołaja, Józefa, Kazimierza, z Kijanków: Amelię, Ludwika.

- (27 XI ) -  Elżbieta Balicka poleca: Józefa, Jana, Anielę Balickich;  Zofię, Franciszka, Mieczysława, Mariana Mulawka; Stanisława, Stanisławę Pieczko; Stanisławę Pieczko; dusze czyścowe. - Elżbieta Balicka poleca: Józefa Balickiego.

 

 

4

10

16

22

28

- Maria i Kazimierz Maj polecają: Kazimierę i Tomasza Bańcarz; Karolinę, Franciszka i Adama Maj. - Irena Sitnik poleca:  Józefa Sitnika, Bronisława i Olgę Kowalskich; Kazimierza i Marię Kowalskich; Szymona i Teklę Kic.

 

- Z  rodziny Tokarzy: Marcina, Rozalię, Jana , Franciszkę , Zygmunta, Zdzisławę Józefa, Wojciecha, Mariusza, Oskara, Henryka i Władysławę Polit; Stanisławę Michalak; za zmarłych Wróbli: Juliana, Marię, Stanisława, Ryszarda, Michalinę; Helenę i Zdzisława Szozdów i dusze zapomniane; Z rodziny Tarasowskich: Michała, Janinę, Mikołaja, Annę , Józefa, Marię; Kazimierza Koguta; Juliana Piejko; zmarłych z rodziny Kostków;  księży: Stanisława Gębskiego i Eugeniusza Sabata; za wszystkich zmarłych i dusze zapomniane.

 

- Krystyna i Tadeusz Zaworscy polecają: z rodziny Kijanka: Tadeusza, Genowefę, Adolfa, Wiesława; z rodziny Pudło: Albinę, Stanisławę, Jana; z rodziny Napora: Agatę, Jana, Tadeusza, Helenę; z rodziny Zaworskich:  Aleksandrę, Stanisławę, Jana; księdza Eugeniusza Sabata; Kazimierza, Józefa, Dariusza, Mariana, Stefanię; zmarłych sąsiadów i  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

- Z rodziny Władysławy Balickiej: Eugeniusza, Jana, Anielę, Mariana, Adolfa, Kazimierza, Józefa Balickich; Stanisława, Piotra, Stefanię, Bolesława, Koniuszy; Jana Kózkę; Ryszarda Wróbel; Andżelikę Baran; Stanisława Bak. -  Z rodziny Zofii i Andrzeja Rudkowskich: Helenę, Rudolfa, Anielę, Michała, Jana Rudkowskich; Anielę, Stanisława, Janinę, Tadeusza Rybickich; Eugeniusza, Jana, Anielę, Mariana, Adolfa, Kazimierza, Józefa Balickich; Stanisławę Bak; Stanisławę, Piotra, Stefanię, Bolesława, Koniuszy; Andżelikę Baran; Jana Kózka.

 

 -  Rodzina Kluz poleca: Józefę Kuczerepa, Annę, Józefa , Tadeusza, Kamila, Emilię, Zbigniewa Wałczyk; Stanisława, Bronisławę Szozda; Janinę, Władysława, Annę, Mariana, Ludwika Kluz; Franciszka, Anielę Kołodziejczyk; Julię, Michała Leniec; Sławomira Grądzkiego; ks. Prałata Eugeniusza Sabata.

5 (N)

11

17

23

29

- (5 XI N) - Elżbieta Balicka poleca: Józefa, Jana, Anielę Balickich;  Zofię, Franciszka, Mieczysława, Mariana Mulawka; Stanisława, Stanisławę Pieczko; Stanisławę Pieczko; dusze czyścowe. -  Elżbieta Balicka poleca: Józefa Balickiego. – Roman i Halina Gdula Miłosierdziu Bożemu polecają zmarłych: Antoniego Gdula i zmarłych z rodziny Gdula i Łapczyńskich; Piotra, Eugeniusza Wróbel i zmarłych z rodziny Wróbel i Kość; Kazimierę i Wincentego Balickich i zmarłych z  rodziny Balickich; Mieczysławę i Antoniego Jaroch ; Krystynę i Edwarda Panek; Władysławę, Emila i Zygmunta Pakułe; Eugenię Górską; kapłanów z naszej parafii: Józefa, Eugeniusza, Antoniego, księży: Feliksa Rokitę, Andrzeja i Leona Balickich, Wojciecha Wiącek, o. Albina Srokę, dusze zapomniane i  w czyśćcu cierpiące.

 

- Elżbieta Szozda poleca Miłosierdziu Bożemu Dusze zmarłych: Helenę, Zdzisława, Rozalię, Antoniego, Marię, Jana, Józefę, Zygmunta, Julię, Stanisława, Bronisławę, Tadeusza Szozda; Marcina, Rozalię, Zygmunta, Zdzisławę, Jana, Franciszkę, Józefa Tokarz; Helenę, Piotra, Zbigniewa, Tadeusza Królikiewicz; Janinę i Michała Tarasowskich; Marię, Juliana, Stanisława, Ryszarda i Michalinę Wróbel; Stanisławę Michalak; Antoniego, Anielę i Eugeniusza Bacza; Antoniego Marcinka; Władysławę i Henryka Polit; Józefa Jamrozik; Tadeusza i Stanisławę Witoszyńskich; Ks. Eugeniusza Sabata; zmarłych sąsiadów: Józefa, Helenę, Władysława, Józefa, Eugeniusza, Zdzisława, Jana, Rozalię, Marię, Władysława, Piotra, Martę i Józefa i dusze zapomniane w czyśćcu cierpiące. - Mariola Szozda poleca: Józefa, Michała, Wiktora Jamrozik; Irenę, Leszka Bak; Annę, Józefa Pawlus; Helenę i Zdzisława Szozda; Juliana Piejko; Dusze zapomniane w czyśćcu cierpiące.

 

 - Bogusław Sus poleca:  Tomasza, Bronisławę, Andrzeja, Marię, Piotra, Zofię, Arnolda, Rafała, Karolinę, Ireneusza, Stanisława, Mateusza, Dorotę, Piotra i Wiktora Wróbel; Stefanię i Mieczysława Pleśniar; Adelę i Józefa Wyrobiec; Katarzynę i Piotra Kość, Teresę i Józefa Wróbel; Grzegorza Pakuła; Władysławę i  Emila Pakuła; Bolesława Koniuszy i dusze potrzebujące modlitwy.

 

Maria Gaweł poleca: Józefa, Michalinę, Antoniego, Zdzisława, Agatę Gaweł; Paulinę Stanisława, Jana Lenar; Helenę Pięknik.  

 

– Rodzina Wacyk poleca: Józefa Hrynkiewicz, Piotra Hrynkiewicz; Tadeusza Napora; Julię i Andrzeja Kapusta; Annę i Piotra Hrynkiewicz; Helenę Łanica; Julie Wacyk; Edwarda Hrynkiewicz; Władysława i Helenę Kapusta; Ewę i Patrycje Hrynkiewicz, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Sylwestra i Stanisławę Cabaj; Juliana i Szymona Olszańskich; Ks. Eugeniusza Sabat, Edytę Kapusta, Olgę Kowalską; Józefa Sitnik; Mieczysława Kowalskiego; Bronisława Kowalskiego; Annę Gruszoń ; Paraskienię i Piotra Chodor. - ( 11 XI i  23 XI) -  Antoni Balicki poleca: Jana, Anielę, Mariana, Eugeniusza, Adolfa, Kazimierza, Wincentego, Mariana, Józefa Balickich; Jana, Marię, Michała, Franciszkę, Kazimierza, Stanisławę, Józefa Repich; Stanisławę, Józefa, Rozalię, Jana Bak. Kazimierza, Józefę, Michała, Stanisława, Zbigniewa, Zdzisława, Stanisławę, Emilia Trzynów; Janinę, Kazimierza i Jerzego Gierula; Janusza Sołtysika, Józefa i Adama Sudoł; Katarzynę i Jana Kuc; Anielę, Eugeniusza, Karolinę, Marcina Matusz; Anielę wiśniewską; księży: Eugeniusza Sabata, Józefa Głowińskiego, Stanisława Grębskiego, Tadeusza Repicha,  i za dusze w czyśćcu cierpiące

6

12 (N)

18

24

30

- Rodzina Jana Bańcarza poleca: Kazimierę i Tomasza Bańcarz; Wincentego, Jana, Franciszkę Pacut i wszystkich krewnych. – Maria Beer poleca: Andrzeja Beer; Genowefę i Kazimierza Kocór; Józefę, Karolinę i Józefa Drabik; wszystkich krewnych, znajomych i dusze w czyśćcu potrzebujące naszej modlitwy.

 

- Rodzina Urban poleca: Emilię , Antoniego, Franciszka, Pawła, Ludwika, Anielę, Stanisława, Józefa Bar; Józefa, Anielę, Błażeja, Stanisława Deptuch; Józefa, Władysława, Romana Bańcarz; Wawrzyńca, Zofię, Stanisława, Jana, Halinę, Karolinę Szyndak. -   Ignacy i Antonina polecają: Marię, Antoniego, Drozdowicz; Antoninę, Pawła Urban; Apolonię, Franciszka Wróbel; Stanisława, Anielę, Barbarę, Tomasza, Józefa, Genowefę, Zofię, Aleksandra, Kalinę, Jana, Stanisława, Genowefę, Michalinę, Władysława, Antoniego, Teresę, Marię, Władysława i Genowefę; Józefa Makuchowskiego.

 

- Rodzina Bakalus poleca: Pawła i Urszulę Bakalus; Antoninę i Stanisława Daraż; Jerzego Daraż; Marcelinę Machunik; Daniela Król; Helenę, Pawła Mudra; Jana Stecurę; Wiesławę i Tadeusza Cień; oraz Duszę nie mające pomocy. - Z Rodziny Ewy Cisek polecamy:  Julię Rokitowską; Annę, Fryderyka Rokitowskich; Walentego, Katarzynę Surowiec; Stanisławę, Andrzeja Bednarek; Emilię Cecot; Gabriela Cisek; Katarzynę, Władysława Cisek.

 

 - Barbara i Tadeusz Kość polecają: Mariana, Mikołaja, Marię i  Zofię Kość; Stanisława i Józefa Koniuszy; Andrzeja i Agatę Wróbel; Michała i Józefę Dańczuk; Kingę Matusiewicz; Władysława Podolak; Ks. Prałata Eugeniusza Sabata.

 

 - Rodzina Kulińczak poleca: Helenę, Władysława, Julię i Andrzeja Kapusta; Marię, Marcina i Józefę Kulińczak; z rodziny Jarosz: Annę, Józefa, Tadeusza, Józefę, Emilię, Stanisława, Jana; krewnych, sąsiadów, Księży, dusze zapomniane oraz w czyśćcu cierpiące. – Kapusta Zdzisława poleca: Emilię Wałczyk; Stanisława, Annę Kuca; Helenę, Władysława Kapusta; Tadeusza, Józefę Jarosz; Zbigniewa Wałczyk; Józefę Kuczerepa; Bronisławę, Stanisława Szozda oraz duszę w czyśćcu cierpiące.