28.08.2017

 

Odszedł po wieczną nagrodę do Pana

Śp. Julian Piejko

ur. 12.10.1951 r. w Maćkowicach

Dusze Zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu,

a Rodzinie pogrążonej w żałobie, składamy wyrazy szczerego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we czwartek, 31 sierpnia. 

O godz. 13:00 – w kościele parafialnym zostanie odmówiony Różaniec

za spokój duszy śp. Juliana,

następnie o godz. 14:00 zostanie odprawiona Msza Święta,

a po niej pochówek na miejscowym cmentarzu.

8.08.2017

Odeszła

po wieczną nagrodę do Pana

Śp. Stanisława Witoszyńska

ur. 3.05.1932 r. w Ujkowicach

Dusze Zmarłej polecamy Bożemu Miłosierdziu,

a Rodzinie pogrążonej w żałobie,

składamy wyrazy szczerego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we czwartek, 10 sierpnia. 

O godz. 14:30 – w kościele parafialnym zostanie odmówiony Różaniec

za spokój duszy śp. Stanisławy,

następnie zostanie odprawiona Msza Święta,

a po niej nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu.

27.05.2017

 

Odszedł po wieczną nagrodę do Pana

 

Śp. Józef Balicki

 

ur. 5.11.1946 r. w Maćkowicach

 

Dusze Zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu,

a Rodzinie pogrążonej w żałobie, składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 30 maja. 

O godz. 14:30 – w kościele parafialnym zostanie odmówiony Różaniec

za spokój duszy śp. Józefa,

następnie zostanie odprawiona Msza Święta,

a po niej nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu.

23.06.2017

 

Odszedł po wieczną nagrodę do Pana

 

Śp. Wiktor Sarnicki

 

ur. 31.03.1926 r. w Bogneaux (Francja)

 

Dusze Zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu,

a Rodzinie pogrążonej w żałobie, składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 26 czerwca. 

O godz. 12:00 – w kościele parafialnym zostanie odmówiony Różaniec

za spokój duszy śp. Wiktora,

następnie zostanie odprawiona Msza Święta,

a po niej pochówek na miejscowym cmentarzu.

 

 

 

17.04.2017

 

Odeszła

po wieczną nagrodę do Pana

 

Śp. Władysława Kulikowska

 

ur. 13.04.1933 r. w Rakszawie

 

Dusze Zmarłej polecamy Bożemu Miłosierdziu,

a Rodzinie pogrążonej w żałobie,

składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we czwartek, 20 kwietnia. 

O godz. 13:30 – w kościele parafialnym zostanie odmówiony Różaniec

za spokój duszy śp. Władysławy,

następnie zostanie odprawiona Msza Święta,

a po niej nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu