7:30

+ Piotr Bochenek (greg.).

 

 

9:45

Magdalena (40. rocz. śmierci) i Wawrzyniec (26. rocz. śmierci) Warzochowie.

 

 

11:30

1) + Stanisław Kostecki (4. rocz. śmierci).

2) ++ Stanisława i Tadeusz Witoszyńscy, oraz Danuta Gaweł.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 24 sierpnia 2020 r.

17:45

+ Piotr Bochenek (greg.).

 

 

WTOREK – 25 sierpnia 2020 r.

17:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

2) + Piotr Bochenek (greg.).

 

 

ŚRODA – 26 sierpnia 2020 r.

17:45

1) + Piotr Bochenek (greg.).

2) + Julian Piejko (3. rocz. śmierci).

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

CZWARTEK – 27 sierpnia 2020 r.

17:45

+ Piotr Bochenek (greg.).

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 28 sierpnia 2020 r.

17:45

+ Piotr Bochenek (greg.).

 

 

SOBOTA – 29 sierpnia 2020 r.

17:45

1) + Piotr Bochenek (greg.).

2) + Mieczysław Drzystek (8. rocz. śmieci).

 

 

NIEDZIELA – 30 sierpnia 2020 r.

7:30

+ Piotr Bochenek(greg.).

 

 

9:45

++ Zdzisław i Halina Hendzelowie.

 

 

11:30

1) Dziękczynna w 35. rocznica ślubu, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i łaski dla Jubilatów (int. od dzieci z rodzinami).

2) Dziękczynna za 18 lat życia Bartłomieja, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.