7:30

++ Mieczysław (1 rocz. Śmierci), Józef i Bronisława Kubasowie.

 

 

9:45

++ Emilia i Antoni Urbanowie, oraz Józefa Bar.

 

 

11:30

++ Piotr Bochenek (z okazji imienin), oraz za zmarłych z tej rodziny.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 29 czerwca 2020 r.

17:45

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

19:00

++ Piotr Wróbel, oraz Piotr i Katarzyna Kościowie.

 

 

WTOREK – 30 czerwca 2020 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

19:00

+ Stefania Jajdelska (1. rocz. śmierci).

 

 

ŚRODA – 1 lipca 2020 r.

17:45

+ Urszula (rocznica śmierci).

 

 

19:00

+ Jan Kazimierz Wąsik (int. od Rady Parafialnej z Woli Maćkowskiej).

 

 

CZWARTEK – 2 lipca 2020 r.

17:45

+ Jan Wąsik (int. od Kręgu Domowego Kościoła).

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 3 lipca 2020 r.

17:45

+ Jan Wąsik (int. od Kręgu Domowego Kościoła).

 

 

19:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

SOBOTA - 4 lipca 2020 r.

17:45

+ Jan Kazimierz Wąsik (int. od Barbary i Czesława Buksów).

 

 

19:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

NIEDZIELA – 5 lipca 2020 r.

7:30

+ Anna Deptuch (15. rocz. śmierci).

 

 

9:45

+ Helena (w kolejną rocznicę śmierci) i Rudolf Rudkowscy, oraz Władysława i Eugeniusz Baliccy.

 

 

11:30

++ Julia Rokitowska i Stanisława Bednarek.