7:30

+ Stanisława Żelichowska (int. od rodziny Stefanii Kaczmarz i Waldemara Dratwy z rodziną).

 

 

9:45

++ Władysław i Janina Kluzowie w kolejną rocznicę śmierci.

 

 

11:30

+ Wojciech Inglot.

 

 

13:00

Za parafian.

 

 

15:00

Za parafian.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 23 marca 2020 r.

16:45

1) O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

2) Dziękczynna za szczęśliwie przeżyte 90 lat Stanisławy Drzystek, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

 

 

WTOREK – 24 marca 2020 r.

16:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

ŚRODA – 25 marca 2020 r.

7:00

Za parafian.

 

 

16:45

Za parafian.

 

 

18:00

+ Antoni Szozda (int. od rodziny Gdulów i Wróblów).

 

 

CZWARTEK – 26 marca 2020 r.

16:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

18:00

+ Antoni Szozda (int. od córki Marii z rodziną).

 

 

PIĄTEK – 27 marca 2020 r.

5:45

 

 

 

16:45

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

18:00

+ Antoni Szozda (int. od rodziny Gawłów).

 

 

21:00

Za parafian.

 

 

SOBOTA – 28 marca 2020 r.

16:45

+ Stanisława Żelichowska.

 

 

NIEDZIELA – 29 marca 2020 r.

7:30

++ Krystyna, Józef i Stanisława Śliwowie, oraz Helena i Stefan Głogowscy.

 

 

9:45

+ Maria Bak (int. od Marii Ryba).

 

 

11:30

++ Stanisława i Tadeusz Witoszyńscy, oraz Danuta Gaweł.