7:30

+ Anna Deptuch (14. rocz. śmierci).

 

 

9:45

+ Maria Bak (int. od Andrzeja Balickiego z rodziną).

 

 

11:30

+ Tomasz Skrzypek.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 8 lipca 2019 r.

17:45

1) + Tomasz Skrzypek.

2) ++ Henryk (14. rocz. śmierci), Krystyna, Wacław i Andrzej Mareccy.

 

 

WTOREK – 9 lipca 2019 r.

17:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

2) + Tomasz Skrzypek.

 

 

ŚRODA – 10 lipca 2019 r.

17:45

+ Tomasz Skrzypek.

 

 

19:00

+ Maria Bak (int. od Pysiów).

 

 

CZWARTEK – 11 lipca 2019 r.

17:45

1) + Tomasz Skrzypek

2) + Mieczysław Kubas (int od rodziny Juliana Kulpy).

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 12 lipca 2019 r.

17:30

1) + Tomasz Skrzypek.

2) ++ Franciszek i Józef Gaweł.

 

 

SOBOTA – 13 lipca 2019 r.

17:45

1) + Tomasz Skrzypek.

2) + Mieczysław Kubas (int od córki Jolanty z rodziną).

 

 

NIEDZIELA – 14 lipca 2019 r.

7:30

++ Michał, Maria, Paweł i Jan Hamryszczakowie.

 

 

9:45

+ Maria Bak (int od rodziny Pasikiewiczów i Wałczyków).

 

 

11:30

+ Tomasz Skrzypek.