7:30

1) + Franciszek Gaweł (int. od rodzeństwa).

2) + Sabina Zając (int od córki Zuzanny).

 

 

9:45

++ Władysław (1. rocz. śmierci) i Józefa Kuczerepowie, oraz Bronisława i Stanisław Szozdowie. 

 

 

11:30

Msza Święta Jubileuszowa z okazji 25-lecia święceń kapłańskich Ojca Piotra Sarnickiego.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 17 czerwca 2019 r.

17:45

1) + Franciszek Gaweł (int. od rodzeństwa).

2) + Aniela Kmiotek (int. od rodziny Bielów, Lechowiczów, Szefferów).

 

 

19:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

WTOREK – 18 czerwca 2019 r.

17:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

2) + Franciszek Gaweł (int. od rodzeństwa).

 

 

19:00

Za parafian.

 

 

ŚRODA – 19 czerwca 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od rodzeństwa).  

 

 

19:00

+ Maria Bak (int. od siostry z córką).

 

 

CZWARTEK – 20 czerwca 2019 r.

7:00

+ Franciszek Gaweł (int. od rodzeństwa).

 

 

10:00

1) ++ Marta i Jan Gadamscy.

2) + Aniela Kmiotek (int. od syna Henryka z rodziną).

 

 

16:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 21 czerwca 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od rodzeństwa).

 

 

19:00

++ Janina, Jerzy i Kazimierz Gierula.

 

 

SOBOTA – 22 czerwca 2019 r.

17:45

1) + Franciszek Gaweł (int. od rodzeństwa).

2) Dziękczynna za dar życia Antoniny, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę MBNP w dniu pierwszych urodzin.  

 

 

19:00

++ Władysława i Romuald Kulikowscy.

 

 

NIEDZIELA – 23 czerwca 2019 r.

7:30

1) Za parafian.

2) + Franciszek Gaweł (int. od rodzeństwa).

 

 

9:45

+ Maria Bak (int. od Krystiana Balickiego z rodziną).

 

 

11:30

1) + Franciszek Gaweł (int. od dzieci).

2) ++ Władysława i Wiktor Sarniccy.