7:30

1) + Franciszek Gaweł (int. od Zdzisława Gawła z rodziną).

2) ++ Karol i Maria Mareccy.

 

 

9:45

+ Antoni Balicki (int. od rodziny Tadeusza Kapusty).  

 

 

11:30

+ Karolinka Matusz (10. rocz. śmierci).

 

 

PONIEDZIAŁEK – 6 maja 2019 r.

17:45

1) + Franciszek Gaweł (int. od Marii i Józefa Olszańskich).

2) + Aniela Kmiotek (int. od Lesława i Bogumiły Piejków).

 

 

19:00

+ Antoni Balicki (int. od rodziny Naporów).

 

 

WTOREK – 7 maja 2019 r.

17:45

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

19:00

+ Antoni Balicki (int. od NZOZ z Żurawicy).

 

 

ŚRODA – 8 maja 2019 r.

17:45

1) + Franciszek Gaweł (int. od sąsiadów Janusza Kołacza z rodziną).

2) ++ Janusz Drapała, Jadwiga i Stanisław Ziębowie, oraz, Helena i Stanisław Marcinowscy.

 

 

19:00

+ Antoni Balicki (int. od rodziny Wiśniowskich z Tarnawiec).

 

 

CZWARTEK – 9 maja 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od mamy).

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 10 maja 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od Dzwonników).

 

 

19:00

+ Antoni Balicki (int. od rodziny Kadziaków).

 

 

SOBOTA – 11 maja 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od rodziny Kosteckich).

 

 

19:00

+ Antoni Balicki (int. od pracowników Gazowni w Przemyślu).

 

 

NIEDZIELA – 12 maja 2019 r.

7:30

1) ++ Zofia, Andrzej i Zygmunt Kuchareczkowie.

2) ++ Józefa i Stefan Perdutowie, oraz Michalina Wróbel.

 

 

9:45

++ Domicela i Stanisław Pelcowie.

 

 

11:30

++ Zofia i Stanisław Łucowie, oraz Bronisław Gargała.