6:00

1) + Julian Piejko

2) ++ Eugenia (5. rocz. śmierci) i Tadeusz Juszczyńscy.

 

 

9:45

1) ++ Maria (6. rocz. śmierci) i Władysław Koniuszy.

2) + Olga i Bronisław Kowalscy, oraz Józef Sitnik.

 

 

11:30

1) ++ Stefania, Władysław i Edward.

2) Za parafian.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 22 kwietnia 2019 r.

7:45

1) + Franciszek Gaweł (int. od krewnych).

2) + Janina Głogowska.

 

 

9:45

1) ++ Maria i Władysław Koniuszy.

2) Za parafian.

 

 

11:30

1) + Helena i Zdzisław Szozdowie.

2) Za parafian.

 

 

WTOREK – 23 kwietnia 2019 r.

17:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

2) Dziękczynna za szczęśliwy przebieg leczenia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego.

 

 

19:00

Za parafian.

 

 

ŚRODA – 24 kwietnia 2019 r.

17:45

1) + Franciszek Gaweł (int. od Szozdów i Kulpaczyńskich).

2) ++ Paulina i Andrzej Gawłowie.

 

 

19:00

+ Antoni Balicki (int. od Józefa Balickiego z rodziną).

 

 

CZWARTEK – 25 kwietnia 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od rodziny Stefanowskich z Rokietnicy).

 

 

19:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

PIĄTEK – 26 kwietnia 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od rodziny Ryszarda i Ewy Figielów).

 

 

19:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

SOBOTA – 27 kwietnia 2019 r.

17:45

+ Franciszek Gaweł (int. od rodziny Wrotnych).

 

 

19:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 28 kwietnia 2019 r.

7:30

1) ++ Jacek i Jan Hajdukowie.

2) ++ Janina i Stanisław Kaczmarzowie, oraz Anita Wityk.

 

 

9:45

1) Za parafian.

2) O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

11:30

1) + Aleksander Żmuda.

2) Z prośbą o zdrowie i wyzwolenie z nałogu, oraz opiekę Matki Bożej dla Marka.