7:30

Za parafian.

 

 

9:45

1) + Antoni Balicki (int. od synów Haliny z rodzinami).

2) ++ Władysław i Helena Kapustowie w kolejną rocznicę śmierci.   

 

 

11:30

1) ++ Wacław Gaweł, oraz Maria i Aleksander Żmudowie.

2) + Józef Stęchły.

 

 

Poniedziałek – 11 marca 2019 r.

16:45

1) + Teresa Rotte (int. od kuzynki Józefy).

2) O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

Wtorek – 12 marca 2019 r.

16:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

2) + Teresa Rotte (int. od Joanny i Wojciecha z dziećmi).

 

 

Środa – 13 marca 2019 r.

16:45

1) + Wacław Marecki (int. od kolegów z pracy PKP Medyka).

2) W 70. rocznicę urodzin Krystyny, o zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego na dalsze lata życia.

 

 

18:00

+ Antoni Balicki (int. od Anny Świrk z rodziną).

 

 

Czwartek – 14 marca 2019 r.

16:45

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

18:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

Piątek – 15 marca 2019 r.

16:45

+ Wacław Marecki (int. od kolegów z pracy PKP Medyka).  

 

 

18:00

Z okazji 70. urodzin, o łaskę zdrowia, potrzebne łaski Nieba dla jubilata i jego rodziny.

 

 

Sobota – 16 marca 2019 r.

16:45

1) + Wacław Marecki (int. od pracowników z Domu Pomocy Społecznej z Sośnicy).

2) Dziękczynna za 89 lat życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

 

 

Niedziela – 17 marca 2019 r.

7:30

1) + Ludwika Kijanka.

2) ++ Anna i Władysław Gawłowie, oraz Krystyna Berko.

 

 

9:45

+ Antoni Balicki (int. od stowarzyszenia ,,Maćkowice Nasza Mała Ojczyzna”).

 

 

11:30

+ Wacław Marecki (int. od Janusza Kołacza z rodziną).