7:30

++ Antoni, Barbara i Tadeusz Pic, oraz Kazimierz Gniady.

 

 

9:45

++ Józef Balicki, oraz Stanisław i Stanisława Pieczko.

 

 

11:30

++ Jan, Wojciech, Ludwika, Mieczysław, Bolesław, Zdzisława i zmarli z rodziny Drzystków.

 

 

Poniedziałek – 5 listopada 2018 r.

16:45

1) Dziękczynna za 82 lata życia Władysławy Buczek, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

2) ++ Jacek, Jan, Paulina i Michał Hajduk.

 

 

18:00

++ Domicela i Stanisław Pelc.

 

 

Wtorek – 6 listopada 2018 r.

16:45

1) O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

2) ++ Aleksander Banaś, Ludwik i Bernarda Gierlak, Eugenia i Józef Drozdowicz, oraz Mieczysław Wojdyło.

 

 

18:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

Środa – 7 listopada 2018 r.

16:45

1) ++ Leon, Franciszka, Mieczysław i Józef Żmuda.

2) ++ Kazimierz, Eleonora, Stanisław i Tadeusz Piejko.

 

 

18:00

++ Stanisław, Janina i Danuta Skoczylas.

 

 

Czwartek – 8 listopada 2018 r.

16:45

++ Stanisław, Helena, Józef, Andrzej i Jerzy Piejko (int. od siostry Teresy Oleniacz).

 

 

18:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

Piątek – 9 listopada 2018 r.

8:00

Msza Święta z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

16:45

++ Mieczysław i syn Mieczysław Wojdyło.

 

 

18:00

++ Władysława, Romuald i Adam Kulikowski.

 

 

Sobota – 10 listopada 2018 r.

16:45

++ Anna, Maria i Filip Lizon, oraz Katarzyna i Władysław Baran.

 

 

18:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

 

Niedziela – 11 listopada 2018 r.

7:30

++ Bronisława (10. rocz. śmierci) i Edward Szylar.

 

 

9:45

++ Ks. Eugeniusz Sabat, ks. Józef Głowiński i ks. Antoni Smoluk.

 

 

11:30

++ Stefania (2. rocz. śmierci), Ludwik, Władysław, Jan i Józef Piejko.