Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami

Święta Franciszko Rzymianko,

Święty Rochu,

Święta Rozalio,

Święty Karolu Boromeuszu,

Św. Eugeniuszu.

 

Suplikacje

Święty Boże!

Święty mocny!

Święty a Nieśmiertelny!

Zmiłuj się nad nami! (3 razy)

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Wybaw nas Panie! (3 razy)

Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas, Panie! (3 razy)

My grzeszni Ciebie, Boga prosimy,

Wysłuchaj nas Panie! (3 razy)