7:30

+ Żmuda Aleksander (1. rocz. śmierci).

 

 

9:45

++ Kazimiera i Tomasz Bańcarz, Wincenty Pacut, oraz Jadwiga i Bożena Kureczko.

 

 

11:30

1) ++ Bronisława i Dominik Chomka.

2) ++ Paulina, Andrzej, Gaweł, Karol i Maria Mareccy.

 

 

Poniedziałek – 3 grudnia 2018 r.

6:00

+ Franciszek Antałczyk.

 

 

6:00

Za zmarłych z rodziny Stanisławy Wróbel z wypominek.

 

 

Wtorek – 4 grudnia 2018 r.

6:00

++ Józef, Józefa i Edward Gocal.

 

 

6:00

 

 

 

Środa – 5 grudnia 2018 r.

6:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających. a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

6:00

Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Piotra, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

 

 

Czwartek – 6 grudnia 2018 r.

6:00

+ Kazimierz Maczuga.

 

 

6:00

O uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

 

Piątek – 7 grudnia 2018 r.

6:00

W intencji Panu Bogu wiadomej.

 

 

6:00

W intencji wynagradzającej Panu Bogu za grzechy i niewierności Anieli.

 

 

Sobota – 8 grudnia 2018 r.

6:00

+ Sabina Zając (1 rocz. śmierci).

 

 

17:00

 

 

 

6:00

O skrócenie mąk duszom w czyśćcu cierpiącym, aby jak największa ich liczba w dzień Bożego Narodzenia weszła do Nieba.

 

 

Niedziela – 9 grudnia 2018 r.

7:30

++ Józefa i Andrzej Jakubowscy, oraz Jadwiga i Józef Kijanka.

 

 

9:45

++ Stanisław Sielski, oraz Władysław i Helena Kapusta.

 

 

11:30

1) + Motyka Kazimierz.

2) ++ Helena i Edward Gniady, oraz zmarli z rodziny.